شوراي صنفي نمايش فيلم تغيير مي كند

تهران - معاون امور فعاليت هاي سينمايي سازمان سينمايي، از تغيير در شوراي صنفي نمايش فيلم پيش از تعيين چيدمان اكران فيلم ها در نوروز سال 92 خبر داد.

'مهدی عظیمی میرآبادی' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: تغییراتی در شورای صنفی نمایش فیلم در حال انجام بوده و آیین نامه این شورا در حال تغییر است.

وی گفت: با برگزاری جلسات و با همفكری و هم رایی بر مبنای مصلحت كنونی سینما، تكلیف اكران های نوروزی سینما را تا هفته آینده مشخص خواهیم كرد.

معاون امور فعالیت های سینمایی سازمان سینمایی ابراز امیدواری كرد كه فیلم های انتخاب شده برای اكران نوروز، موجب رونق سینماهای كشور شده و طی اكران آسیب نبیند.

عظیمی میرآبادی تاكید كرد: تا اصلاحات مورد نظر در شورای صنفی نمایش فیلم صورت نگیرد خیلی امید به اینكه اتفاق درستی در انتخاب فیلم های اكران نوروز بی افتد، نداریم.

وی درباره تغییر احتمالی اعضای شورای صنفی نمایش فیلم گفت: در آیین نامه جدید، تغییراتی را مد نظر داریم كه بر مبنای آن ممكن است تعداد اعضای شورای صنفی نمایش فیلم كم، زیاد و یا برخی اعضا جابجا شوند اما به هر صورت شورای صنفی نمایش فیلم دستخوش تغییرات خواهد شد.

معاون امور فعالیت های سینمایی سازمان سینمایی گفت: هر فیلمی كه پروانه نمایش داشته باشد، برای اكران مشكلی نخواهد داشت و مجاز به نمایش عمومی در نوروز سال 92 خواهد بود.

فراهنگ(4) ** 1983 ** 1071

سرخط اخبار فرهنگ