سفارت ايران به اقدام غيرمسوولانه تلويزيون دولتي چين اعتراض كرد

پكن - سفارت ايران درپكن روز يكشنبه با صدور يادداشتي، اعتراض شديد خود را به وزارت امور خارجه چين به خاطر پخش يك مصاحبه از سوي شبكه تلويزيون دولتي اين كشور با يك عنصر متروك طاغوتي اعلام كرد.

به گزارش ایرنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنین دراین رابطه بیانیه مطبوعاتی نیز منتشر كرد.

صبح امروز شبكه دولتی 'سی سی تی نیوز ' در اقدامی غیرقابل درك به گفت وگو با فرزند شاه مخلوع ایران مبادرت ورزید.

در بیانیه سفارت ایران آمده است: این مصاحبه در نوع خود بی سابقه و معنادار بود. پدر وی كه با كودتای استعماری آمریكا قدرت خود را بر مردم مظلوم ایران تحمیل كرده بود با انقلاب اسلامی ضداستعماری مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) در سال 1979 از قدرت خلع و از ایران فرار كرد.

این بیانیه می افزاید: برای مردم ایران بسیار تأسف بار و غیرقابل تحمل است كه مدیران تلویزیون دولتی چین به چنین اقدام غیرمسوولانه ای درحمایت از فردی كه در سه دهه گذشته از هیچ تلاشی حتی اقدام مسلحانه و تروریستی علیه ملت ایران فروگذار نكرده و هیچ جایگاه و موقعیتی نه تنها درداخل بلكه خارج از ایران هم ندارد، دست زنند.

بدیهی است این نوع اقدامات یادآور برگ های پوسیده تاریخ سیاه استعمار آمریكا در خاورمیانه بوده و می تواند شبهاتی از همراهی با سیاست های غرب در افكار عمومی مردم ایران ایجاد نماید.

در بخشی دیگر از بیانیه سفارت ایران آمده است: این اقدام، دخالت آشكار در امور داخلی ایران تعبیر گردیده و مغایر با نص صریح حقوق بین الملل و اصول سیاست خارجی مسالمت آمیز جمهوری خلق چین است .

بیانیه می افزاید: سفارت جمهوری اسلامی ایران در پكن ضمن اعتراض شدید به پخش مصاحبه یاد شده، اطمینان دارد اقداماتی از این نوع حداقل ناشی از عدم آگاهی به واقعیات ایران امروز از سوی برخی مدیران این شبكه می باشد.

' لذا، از مسئولین محترم دولتی و حزبی انتظار می رود مانع تكرار اقداماتی از این نوع كه می تواند تبعات منفی بسیاری برای دو كشور داشته باشد، شوند.'

آساق ** 275 **