اخذ مجور فعاليت دو شركت مشاور سرمايه‌گذاري از سازمان بورس

تهران - دو شركت مشاور سرمايه گذاري، از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعاليت گرفتند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شركت‌های مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ(سهامی خاص) و ابن سینا مدبر(سهامی خاص) كه پیش از این، مجوز موافقت اصولی با تأسیس خود را از این سازمان دریافت كرده بودند، با تكمیل مراحل مربوطه و تأسیس شركت، مجوز فعالیت خود را از مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان دریافت كردند.

بر این اساس، شركت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و یا آن‌ دسته از نهادهای مالی كه اقدام به دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری نموده‌اند، شركت‌هایی هستند كه در قالب قراردادی مشخص اقدام به ارائه انواع خدمات مشاوره در زمینۀ اوراق بهادار می‌نمایند.

با توجه به قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384) و نیز تأكید قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه اشخاصی كه اقدام به ارائۀ خدمات مشاور سرمایه‌گذاری می‌كنند باید دارای مجوز فعالیت مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.

در واقع تأسیس و فعالیت شركت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و ارائۀ خدمات مشاوره در زمینۀ اوراق بهادار منوط به دریافت مجوزهای مربوطه است.

با شكل‌گیری این نوع از نهادهای مالی، زمینۀ مناسبی برای فعالان و متخصصان بازار سرمایه فراهم شده‌ است تا بتوانند با توجه به تجربه و تخصص خود امكان ارائه خدمات مشاوره در بازار سرمایه را داشته ‌باشند و نیز فرصت مناسبی برای افرادی است كه قصد سرمایه‌گذاری در حوزۀ بورس و اوراق بهادار را دارند ولی تخصص یا اطلاعات كافی برای ورود به این بازار را ندارند.

این در حالی است كه، بر اساس مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار، اشخاصی كه فاقد مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری باشند مجاز به ارائۀ خدمات مشاوره در زمینۀ اوراق بهادار نیستند.

به غیر از دو شركت مذكور، هفت شركت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه، آرمان آتی، ارزش پرداز آریان، تأمین سرمایه نوین، نیكی‌گستر، معیار و دیدگاهان نوین، پیش از این مجوز تأسیس و فعالیت خود را از این سازمان دریافت نموده و فعالیت می‌نمایند.

اقتصام(1)** 9141/1594