اسلام با ديدگاه حمايت از حرمت انساني حقوق بشر را تعريف مي كند

بيجار - فرماندار شهرستان بيجار گفت: اسلام با ديدگاه عدالت و حمايت از حرمت انساني، حقوق بشر را تعريف مي كند.

حمدالله كریمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مشروعیت هر قدرت سیاسی بر اساس حفاظت از اركان حقوق بشر استوار است.

وی تصریح كرد: زمینه مشترك تمامی نظام های حقوقی جهان حفظ كرامت و حریم انسان ها است.

كریمی با یادآوری تعریف حقوق بشر اسلامی افزود: حقوق بشر برای هر انسانی كه متولد می شود محفوظ است.

فرماندار بیجار، حقوق بشر در غرب و خاصه آمریكا را بر مبنای حقوق مدنی دانست و افزود: این نگاه غرب به حقوق بشر با هدف حقوق بشر كه حفاظت جهانی از حقوق همه انسان ها است تعارض دارد.ك/3

533/7350