توانايي ساخت لباس فضانورد در كشور وجود دارد

تهران- رييس پژوهشگاه سامانه هاي فضانوردي سازمان فضايي ايران گفت: توانايي و فناوري لازم براي توليدلباس فضانورد در كشور وجود دارد. اين نوع لباس ها در مرحله دوم پروژه اعزام انسان به فضا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دكتر 'محمد ابراهیمی' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: بسیاری از فناوری ها و دانش فنی تولید این نوع لباس ها در كشور وجود دارد و با تعریف پروژه های فناوری محور می توان این لباس ها را در كشور ساخت.

وی افزود اما ساخت این نوع لباس ها در زمره اولویت های امروز سازمان فضایی تعریف نشده است و هنوز در مرحله مطالعات اولیه قرار دارد.

ابراهیمی اظهار داشت: قصد نداریم تا پروژه تولید لباس فضانورد از مرحله مطالعات اولیه فراتر رود چراكه در حال حاضر اجباری برای تولید این نوع لباس ها در آینده نزدیك نداریم.

رییس پژوهشكده سامانه های فضایی خاطرنشان كرد: به طور معمول لباس های فضایی معمولا 250 میلیون دلار برای نمونه های غربی و برای نمونه های شرقی با قیمت كمتر مانند 150 میلیون دلار قیمت گذاری شده اند ولی به دلیل اعمال تحریم ها این نوع لباس ها به ایران فروخته نمی شود بنابراین باید محققان داخلی خود به طراحی و تولید این نوع لباس ها اقدام كنند.

ابراهیمی در مورد پروژه اعزام انسان به فضا خاطرنشان كرد: فرستادن فضانورد به مدار زمین در دو مرحله'اعزام انسان به زیر مدار' و 'اعزام مداری ' تقسیم بندی می شود كه این طرح هنوز به صورت رسمی آغاز نشده است.

وی ابراز امیدواری كرد: در صورتی كه از سال 92 بتوان تمامی فرایندها را آماده سازی كرد، تا 6 سال آینده اعزام انسان به زیر نقطه مداری انجام خواهد شد.

به گفته ابراهیمی، برای اعزام انسان به نقطه زیرمداری، زیرساخت های لازم فراهم و اقدامات لازم برای این اعزام در حال انجام است كه پروژه تولید لباس فضانورد در زمره این پروژه هاست .

علمی(4)**9190**1581