برگزيدگان سي ويكمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر معرفي شدند

تهران - برگزيدگان سي ويكمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر در بخش هاي مسابقه 'عكس و پوستر'، 'راديو تئاتر'، 'ايران'، 'تئاتر خياباني'، 'بين الملل' و 'مناطق، تجربه هاي نو و نگاه تازه' معرفي شدند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، مراسم اختتامیه سی ویكمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر صبح پنجشنبه با حضور دكتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزیر ارشاد، قادر آشنا مدیر مركز هنرهای نمایشی و جمعی از هنرمندان برگزار شد.

برگزیدگان سی ویكمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بخش های مسابقه 'عكس و پوستر'، 'رادیو تئاتر'، 'ایران'، 'تئاتر خیابانی'، 'بین الملل' و 'مناطق، تجربه های نو و نگاه تازه' به شرح ذیل معرفی شدند:** بین الملل

بخش نخست اهدای جوایز كه با حضور رییس جمهوری صورت گرفت، آثار حاضر در بخش بین الملل این رویداد بود.

هیات داوران این بخش متشكل از داود رشیدی، مسعود رایگان، مجید سرسنگی، جنت سلیم آوا و ماریوس گولاج، آرای خود را به این شرح اعلام كردند.

- موسیقی

هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 800 دلار، ضمن تقدیر از بامداد افشار برای نمایش 'ویتسك' از ایران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1500 دلار جایزه نقدی را به بابك مهری برای موسیقی نمایش 'گیل گمش' از ایران اهدا كرد.- طراحی لباس

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1500 دلار جایزه نقدی نفر برگزیده این بخش به آتوسا قلم فرسایی برای طراحی لباس نمایش 'هملت' از ایران تعلق گرفت.- طراحی صحنه

همچنین منوچهر شجاع طراح صحنه نمایش 'هملت' از ایران جایزه نفر برگزیده این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم و افتخار و مبلغ 1500 دلار جایزه نقدی را از آن خود كرد.- بازیگری مرد

در این بخش، هیات داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ 800 دلار از فربد فرهنگ بازیگر نمایش 'تل - ضحاك' تقدیر كردند و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار جایزه نقدی نفر برگزیده به مرتضی اسماعیل كاشی بازیگر نمایش 'ویتسك' از ایران اهدا شد.- بازیگری زن

در این بخش نیز لوح تقدیر و مبلغ 800 دلار به هانیه توسلی بازیگر نمایش 'قرار' به عنوان فرد تقدیر شده اهدا شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دلار جایزه نقدی نفر برگزیده به پانته آ پناهی ها بازیگر نمایش 'ویتسك' از ایران رسید.- نمایشنامه نویسی

هیات داوران در بخش بین الملل با اعلام اینكه در حوزه نمایشنامه نویسی نفر برگزیده ای برای معرفی وجود ندارد، لوح تقدیر و مبلغ 1200 دلار خود را به نسیم احمدپور نویسنده بخش 'تل' از نمایش 'تل - ضحاك' به عنوان یك متن اقتباسی و طلا معتضدی نویسنده نمایش 'قرار' به عنوان یك متن اورژینال به عنوان آثار تقدیری، اهدا كرد.- كارگردانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2500 دلار جایزه نقدی نفر برگزیده به علی اصغر دشتی و نیكلاس هلبلینگ كارگردانان نمایش 'تل - ضحاك' محصول ایران و سوییس اهدا شد.- جایزه ویژه

جایزه ویژه سی ویكمین جشنواره تئاتر فجر در بخش بین الملل متشكل از تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دلار جایزه نقدی به گروه نمایش 'ویتسك' به كارگردانی 'رضا ثروتی' از ایران تعلق گرفت.** عكس و پوستر

هیات داوران بخش عكس متشكل از سیامك زمردی مطلق، ناصر عرفانیان و ابراهیم حسینی و بخش پوستر شامل ابراهیم حقیقی، امیر اثباتی و مهدی مهدیان آرای خود را به این شرح اعلام كردند:

- بخش عكس

در این بخش با اهدای لوح از لیلی صدیق برای عكاسی از نمایش 'آمدیم، نبودید، رفتیم' و شرمین ولی محمد برای عكاسی از نمایش 'تغییرات غم انگیز برای آقای صاد' تقدیر شد.

همچنین لوح تقدیر و هشت میلیون ریال جایزه نفر سوم به آوا كیایی برای عكاسی از نمایش 'سومین شنبه هفته كه به اشتباه به اون می گن دوشنبه'، لوح تقدیر و 10 میلیون ریال جایزه نفر دوم به رضا قاسمی زرنوشه برای عكاسی از نمایش 'خاطره ای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود' و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 12 میلیون ریال جایزه نقدی نفر اول به كاوه كرمی برای عكاسی از نمایش 'خیاط ناشی و چهار اپیزود دیگر' اهدا شد.

- بخش پوستر

در این بخش با اهدای لوح از حامد بارئی طبری برای طراحی پوستر نمایش 'به سلامت جاده' و بابك صفری برای طراحی پوستر نمایش 'كبوتری ناگهان' تقدیر شد.

در ادامه، لوح تقدیر و هشت میلیون ریال جایزه نفر سوم به خیام مؤیدی برای طراحی پوستر نمایش 'غرغشه در فركانس دوخت'، لوح تقدیر و 10 میلیون ریال جایزه نفر دوم به مهدی فاتحی برای طراحی پوستر نمایش 'پاورقی' و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 12 میلیون ریال جایزه نقدی نفر اول به آرش تنهایی برای طراحی پوستر نمایش 'سرگذشت دو روزنامه نگار' اهدا شد.** رادیو تئاتر

آرای هیات داوران بخش رادیو تئاتر متشكل از جهانشاه آل محمود، نادر برهانی مرند و محسن قصابیان نیز به این شرح بود:

- بازیگری زن

لوح تقدیر و مبلغ هشت میلیون ریال جایزه نفرات برگزیده به سحر حاجی آغاسی بازیگر نمایش های رادیویی 'یك دروغ زیبا' و 'شبیه شمر' و فریبا طاهری فرد بازیگر نمایش رادیویی 'همه دزدها كه دزد نیستند' اهدا شد.

- بازیگری مرد

لوح تقدیر و جایزه نقدی هشت میلیون ریالی جایزه نفرات برگزیده به امیر جوشقانی بازیگر نمایش رادیویی 'همه دزدها كه دزد نیستند' و بیوك میرزایی بازیگر نمایش رادیویی 'جلد اول چاپ آخر' تعلق گرفت.

- تهیه كنندگی

فرشاد آذرنیا تهیه كننده نمایش رادیویی 'همه دزدها كه دزد نیستند' جایزه نفر برگزیده این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ هشت میلیون ریال را دریافت كرد.

- نمایشنامه نویسی

بابك صفی خانی برای نمایش 'یك دروغ زیبا' لوح تقدیر و جایزه 10 میلیون ریالی نفر برگزیده را به خود اختصاص داد.

- كارگردانی

لوح تقدیر و جایزه 10 میلیون ریالی نفر برگزیده این بخش به مینو جبارزاده كارگردان نمایش رادیویی 'همه دزدها كه دزد نیستند' اهدا شد.** تئاتر خیابانی

هیات داوران شامل حسن دولت آبادی، مسلم قاسمی و شهرام نوشیر آرای خود در بخش های مختلف تئاتر خیابانی را به این شرح اعلام كردند:

- موسیقی

لوح تقدیر و مبلغ چهار میلیون ریال این بخش به عبدالرضا غلامی آهنگساز نمایش خیابانی 'چه پی و چوچاپ' و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی هشت میلیون ریالی نفر برگزیده این بخش به كیارش رحیمی، محمد زارع و علیجان اسماعیلی برای موسیقی نمایش خیابانی 'مترسك' اهدا شد.

- طراحی

لوح تقدیر و مبلغ چهار میلیون ریال این بخش به مهتاب سیف علیپور و محسن فاریابی طراحان نمایش خیابانی 'چه پی و چوچاپ' و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی هشت میلیون ریالی نفر برگزیده این بخش به مصطفی كولیوندی طراح نمایش خیابانی 'هفت خوان از تولید به مصرف' از دهلران اهدا شد.

- بازیگری زن

فاطمه علی پرست بازیگر نمایش خیابانی 'افسانه آه' از لاهیجان و فاطمه رادمنش بازیگر نمایش خیابانی 'چه پی و چوچاپ' با دریافت لوح و مبلغ شش میلیون ریال مورد تقدیر قرار گرفتند و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی نفر برگزیده به مرجان قاسمی بازیگر نمایش خیابانی 'هفت خوان از تولید به مصرف' از دهلران تعلق گرفت.

- بازیگری مرد

مرتضی كهن بازیگر نمایش خیابانی 'در انتظار افتتاح' از تهران و مصطفی كولیوندی بازیگر نمایش خیابانی 'هفت خوان از تولید به مصرف' با دریافت لوح و مبلغ شش میلیون ریال مورد تقدیر قرار گرفتند و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی نفر برگزیده به علی محمد رادمنش بازیگر نمایش خیابانی 'چه پی و چوچاپ' از رسید.

- طرح و ایده

در این بخش با اهدای لوح و جایزه نقدی شش میلیون ریالی از حیدر رضایی برای طرح نمایش خیابانی 'هفت خوان از تولید به مصرف' تقدیر شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی نفر برگزیده به علی محمد رادمنش برای طرح نمایش خیابانی 'چه پی و چوچاپ' اهدا شد.

- كارگردانی

در این بخش حیدر رضایی با دریافت لوح و مبلغ هشت میلیون ریال برای كارگردانی نمایش خیابانی 'هفت خوان از تولید به مصرف' مورد تقدیر قرار گرفت و علی محمد رادمنش كارگردان نمایش خیابانی 'چه پی و چوچاپ' تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی نفر برگزیده را به خود اختصاص داد.** 'مناطق'، 'تجربه های نو' و 'نگاه تازه'

هیات داوران این بخش متشكل از نصراله قادری، مصطفی مختاباد و حسین مسافر آستانه آرای خود را به این شرح اعلام كردند:

- موسیقی

هیات داوران با اهدای لوح و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی از سعید تهرانی برای موسیقی نمایش 'رابینسون كروزوئه' تقدیر كرد و محمد فرشته نژاد برای موسیقی نمایش 'آن سم ها سرگذشتمان نبشت' جایزه نفر برگزیده متشكل از تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 15 میلیون ریال را از آن خود كرد.

- طراحی صحنه

هیات داوران با اهدای لوح و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی از مسلم ناركی طراح صحنه نمایش 'پرخاش های زنی كه مادر بود' از گچساران تقدیر كرد و امیرحسین دوانی طراح صحنه نمایش 'پروانگی' جایزه نفر برگزیده شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 15 میلیون ریال را كسب كرد.

- بازیگری مرد

لوح و جایزه نقدی 15 میلیون رالی به مهران امام بخش بازیگر نمایش 'زمان لرزه' از تهران و صاحب آهنگر بازیگر نمایش 'تولدت مبارك سامی' از ساری اهدا شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی نفر برگزیده به بهرام افشاری بازیگر نمایش 'رابینسون كروزوئه' تعلق گرفت.

- بازیگری زن

در این بخش هیات داوران با اهدای لوح تقدیر از كیانا فتح نیا بازیگر خردسال نمایش 'شب بخیر كوچولو' به صورت ویژه تقدیر كردند.

همچنین لوح و جایزه نقدی 15 میلیون ریالی به مریم عطیه میرزایی بازیگر نمایش 'خون و ماتیك' از كرمانشاه و طیبه نیك آزاد بازیگر نمایش 'خانه شیشه ای' از آبادان اهدا شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی نفر برگزیده به رویا میرعلمی بازیگر نمایش 'زمان لرزه' رسید.

- نمایشنامه نویسی

لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی نفرات برگزیده این بخش به حمیدرضا نعیمی برای نمایشنامه 'رابینسون كروزوئه' و علی افضل برای نمایشنامه 'پروانگی' تعلق گرفت و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال جایزه نقدی نفر برگزیده به اصغر گروسی نویسنده نمایش 'زمان لرزه' اهدا شد.

- كارگردانی

لوح و 20 میلیون ریال جایزه نقدی نفرات برگزیده این بخش به میلاد نیك آبادی كارگردان نمایش 'رابینسون كروزوئه' و علی حیدری كارگردان نمایش 'خانه شیشه ای' رسید و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال جایزه نقدی نفر برگزیده به عامر مسافر كارگردان نمایش 'پروانگی' اهدا شد.** مسابقه تئاتر ایران

هیأت داوران این بخش متشكل از رحمت امینی، محمدعلی خبری، محمود عزیزی، فریدون علیاری و تاجبخش فناییان آرای نفرات برگزیده این بخش را به این ترتیب به برگزیدگان اهدا كردند:

- موسیقی

در این بخش از فرشاد فزونی برای موسیقی نمایش 'ترن' تقدیر به عمل آمد و سیاوش لطفی برای موسیقی نمایش 'پوتین های عمو بابا' به عنوان نفر برگزیده معرفی شد.

- طراحی صحنه

در این بخش از سینا ییلاق بیگی طراح صحنه نمایش 'طعم آلوی جنگلی' تقدیر به عمل آمد و سیدمحمد مساوات طراح صحنه نمایش 'بازیخانه قیاس الدین مع الفارق' به عنوان نفر برگزیده معرفی شد.

- بازیگری مرد

امیركاوه آهنین جان بازیگر نمایش 'مرد مقابل'، حسین محب اهری بازیگر نمایش 'رام كردن زن سركش' و علیرضا مهران بازیگر نمایش 'سی وسه' مورد تقدیر قرار گرفتند و فرزین صابونی بازیگر نمایش 'ترن' به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد.

- بازیگری زن

رویا نونهالی بازیگر نمایش 'طعم آلوی جنگلی'، آناهیتا همتی بازیگر نمایش 'تعبیر یك رویا' و گیتی قاسمی بازیگر نمایش 'من 15 سال گریه نكردم' مورد تقدیر قرار گرفتند و رویا افشار بازیگر نمایش 'درخشش در ساعت مقرر' به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد.

- نمایشنامه نویسی

در این بخش نیز هیات داوران ضمن تقدیر از خیرالله تقیانی پور برای نمایشنامه 'تعبیر یك رویا' و حمیدرضا آذرنگ برای نمایشنامه 'ترن'، میلاد اكبر نژاد نویسنده نمایش 'كابوس وقتی كاپوچینو تمام می شود' را به عنوان نفر برگزیده این بخش معرفی كرد.

- كارگردانی

در این بخش نیز فریدون ولایی كارگردان نمایش 'سایه ها و باد' و سیدمحمد مساوات كارگردان نمایش 'بازیخانه قیاس الدین مع الفارق' مورد تقدیر قرار گرفتند و سیما تیرانداز كارگردان نمایش 'مرد مقابل' به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد.

سی ویكمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 26 دی ماه تا 12 بهمن ماه به دبیری سعید كشن فلاح برگزار شد.

فراهنگ(5) ** 9266 ** 1071

سرخط اخبار فرهنگ