آخرين تلاش اوباما براي جلوگيري از سقوط اقتصادي آمريكا از پرتگاه مالي

نيويورك – باراك اوباما رييس جمهوري آمريكا در آخرين سخنراني خود در پايان سال 2012، خواستار توافق دو حزب دموكرات و جمهوريخواه بر سر مساله افزايش ماليات ها و پرتگاه مالي شد و ابراز اميدواري كرد كه كنگره با دستيابي به توافقي اين مساله را تا پايان امروز حل كند.

به گزارش ایرنا اوباما روز دوشنبه در آخرین سخنرانی خود پیش از آغاز سال نو و سرآمدن مهلت توافق بر سر پرتگاه مالی به جلسه كنگره آمریكا درباره مساله افزایش مالیات ها اشاره كرد و گفت: به نظر می رسد در حال دستیبابی به توافقی هستیم ولی هنوز مساله تمام نشده است.

وی با تاكید بر اینكه باید 'مانع از افزایش مالیات ها بر طبقه متوسط آمریكا شویم' گفت: امیدوارم كه اعضای دو حزب درك كنند كه این مساله ای مهم برای همه مردم آمریكاست.

رییس جمهور آمریكا افزود: باید بگویم كه هدف اصلی من از هنگام انتخاب دوباره به ریاست جمهوری حل این مساله بوده است.

اوباما آمریكا با حمایت از برنامه اقتصادی خود و كاهش بدهی های آمریكا از طرح افزایش مالیات برای ثروتمندان دفاع كرد و گفت: هر گونه توافقی در این خصوص باید متعادل باشد و منافع عموم مردم به خاطر طبقه بالا فدا نشود.

وی با تاكید بر اینكه حل نهایی مساله و توافق كامل بر سر افزایش مالیات ها و پرتگاه مالی نیاز به زمان بیشتری دارد، گفت: جلوگیری از جهش مالیات ها تنها بخشی از مساله پرتگاه مالی است.

رییس جمهور آمریكا در پایان به كنگره هشدا داد كه آن ها باید مساله جهش مالیات ها را تا آخر امروز پیش از پایان مهلت آن حل كنند.

امروز دوشنبه نمایندگان كنگره در جلسه ای اضطراری در حال بررسی راه حلی برای پرتگاه مالی و مساله افزایش مالیات ها هستند و نتیجه این جلسه كه می تواند تاثیر جدی بر بازار آمریكا داشته باشد تا ساعاتی دیگر اعلام خواهد.

در صورت بی نتیجه ماندن آخرین تلاش برای حل مساله پرتگاه مالی، فردا با آغاز سال نو میلادی مالیات ها در آمریكا بشكل خودبخود افزایش یافته و از بودجه دولت كاسته خواهد شد.

این مساله می تواند به ركودی دیگر در اقتصاد آمریكا و افزایش قابل توجه بیكاری بیانجامد.

محافل اقتصادی در آمریكا با ابراز نگرانی از حل نشدن مساله پرتگاه مالی و كشمكش دو حزب بر سر مساله حساس اقتصادی افزایش مالیات ها بارها نسبت به پیامدهای آن برای اقتصاد این كشور و ثبات بازار مالی آمریكا و جهان هشدار داده اند.

اروپام 2251 **1908