ادعاي برخي كشورهاي عربي در باره مليت دانشمندان ايراني، مبنا ندارد

شيراز - مشاورعالي رهبرمعظم انقلاب گفت: ادعاي برخي كشورهاي عربي درباره مليت دانشمندان ايراني مانند بوعلي سينا يا قطب الدين شيرازي مغالطه است و مبناي اساسي و منطقي ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی،علی اكبرولایتی، روز پنجشنبه در دومین روزنشست علمی كنگره بزرگداشت قطب الدین شیرازی درشیراز افزود: دانشمندی مانند بوعلی سینا صرفا برای حج به كشورعربی سفر كرد وگرنه پای اوبه هیچ كشورعربی دیگری نرسید.

وی اضافه كرد:از جمله مواردی كه این كشورها برای ملیت عربی دانشمندان ذكرمی كنند، آثار مكتوب آنان است كه به زبان عربی نگاشته شده در حالی كه در این دوره اسلامی ، نگارش كتاب به عربی مرسوم بوده و اغلب آثار دانشمندان ایرانی به عربی نوشته شده است .

مشاورعالی رهبرمعظم انقلاب اضافه كرد: البته دردوره قطب الدین شیرازی ، نهضت فارسی نویسی به اوج خود رسید و بسیاری از آثار مكتوب علامه قطب الدین شیرازی به نثر فارسی نگاشته شده است .

ولایتی ادامه داد:هیچ ملتی به اندازه ملت ایران به اسلام و ترویج فرهنگ اسلامی خدمت نكرده است و هیچ ملتی هم به اندازه ملت ایران در پاسداشت فرهنگ ایرانی خود همت نداشته است .

وی افزود: اگر به زبان عربی نوشتن آثار مكتوب، نشانه ای برعرب بودن دانشمندان ایرانی است پس درعصر كنونی هم باید همه كسانی را كه مقاله به زبان انگلیسی درمجلات بین المللی ارائه می دهند با ملیت انگلیسی و آمریكایی و اروپایی بشناسیم.

ولایتی گفت:در حالی كه نوشتن مقالات به زبان انگلیسی صرفا برای این است كه شماربیشتری مخاطب و خواننده داشته باشد.

وی بیان كرد: متاسفانه تمدن غرب هم در این زمینه در سده های پیشین درست عمل نكرده و بسیاری از كشفیات و تحقیقات علمی را كه دانشمندان ایرانی انجام داده اند به نام خود ثبت كرده كه از جمله آن، گردش زمین به دور خورشید است .

وی با تجلیل از علامه حكیم قطب الدین شیرازی گفت : قطب الدین شیرازی بدون شك پایه گذار مكتب فلسفی شیراز بوده ودرحوزه پزشكی وغیر پزشكی ، آثار نفیس و خدمات ارزشمند داشته است .

كنگره بزرگداشت قطب الدین شیرازی از روز چهارشنبه 29 آذربا حضور شماری از صاحب نظران و اندیشمندان كشورو مسوولان استان فارس درشیراز آغاز شد وروز پنجشنبه به كار خود پایان می دهد .

قطب الدین محمود بن مسعود مصلح شیرازی یكی از علمای ایرانی سده هفتم و اوایل سده هشتم هجری است كه نقش مهمی در گسترش حكمت و فلسفه، علوم طبیعی، پزشكی وهنرداشت.

وی فرزند مولانا ضیاءالدین مسعودبن مصلح كازرونی پزشك معروف درسال 633 هجری قمری در منطقه فارس پا به عرصه هستی نهاد.

از جمله آثارحكیم قطب الدین ، كتاب ˈدرةالتاجˈ است كه پس از كتاب ˈشفاˈ ابن سینا مهمترین كتاب جامعی است كه در فلسفه تالیف شده است و به طور كلی 12 رشته از علوم و از جمله موسیقی را در برمی گیرد.ك/2

677 /679 /675