واحدهاي مسكوني 180روستاي بروجرد مقاوم سازي شد

مدير بنيادمسكن انقلاب اسلامي بروجرد گفت: از مجموع 186روستاي بروجرد واحدهاي مسكوني 180 روستا مقاوم سازي شده است.

سید' حسین ریاضتی' روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: تاكنون 72درصد روستاییان برای مقاوم سازی واحدهای قدیمی خود به بنیاد مسكن مراجعه نموده اند.

وی اضافه كرد: متقاضیانی كه قصد نوسازی واحد مسكونی خود را دارند می توانند تا 10 روز آینده به این بنیاد مراجعه نماید.

وی افزود: سرپرست هر خانوار روستایی یا همسر وی كه تاكنون موفق به اخد تسهیلات بانكی برای احداث مسكن نشده می توانند از تسهیلات درازمدت كم بهره به میزان هر واحد 125میلیون ریال بهره مند شوند.

ریاضتی افزود: در شهر اشترینان و جهان آباد مبلغ تسهیلات برای ساخت مسكن 200میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: 112 میلیاردو 500میبلیون ریال برای نوسازی و مقاوم سازی 15هزار واحد مسكونی در روستاها تاكنون در قالب تسهیلات بانكی درازمدت كم بهره توزیع شده است.

542/634