شيرخوارگاه آمنه، پذيراي بيشترين كودكان بي سرپرست در استان تهران

تهران - رييس سازمان بهزيستي استان تهران گفت: در شرايط كنوني شيرخوارگاه آمنه، پذيراي بيشترين كودكان بي سرپرست در استان تهران است.

'ولی الله نصر' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: اكنون چهار شیرخوارگاه ویژه پذیرش نوزادان و كودكان بی سرپرست در سطح استان تهران دایر شده است.

وی با بیان اینكه در زمان حاضر افزایش شیرخوارگاه های بیشتر در دستور كار بهزیستی استان تهران نیست، ادامه داد: البته ممكن است با افزایش پذیرش این كودكان در شیرخوارگاه های فعلی مواجه باشیم.

نصر افزود: اما با این وجود، بیشترین كودكان بی سرپرست استان تهران در شیرخوارگاه آمنه پذیرش می شوند.

نصر در عین حال گفت: در صورت افتتاح شیرخوارگاه استان البرز، 20 تا 30 درصد فعالیت شیرخوارگاه ها در استان تهران كاهش خواهد یافت.

این مقام مسوول در بهزیستی استان تهران افزود: بیشتر پذیرش شدگان در شیرخوارگاه های استان تهران مربوط به نوزادان و كودكان بی سرپرست استان البرز است.

نصر با بیان اینكه در تمام مراكزی كه زیر نظر بهزیستی فعالیت می‌كنند، ۲۳ هزار كودك بی‌سرپرست و بدسرپرست نگهداری می شوند،‌ گفت: تلاش كردیم محیط نگهداری كودكان از حالت پرورشگاهی به حالت خانه تغییر پیدا كند و در محیطی شبیه خانواده، این افراد تحت مدیریت بهزیستی نگهداری ‌شوند.

اجتمام(4)**9134 **1569