تهران - يك پژوهشگر اعتياد گفت: 68 درصد از موارد طلاق به دليل وابستگي يكي از زوجين به مواد مخدر است.

' شهلا كرمی ' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: تحقیقات میدانی نشان می دهد كه مردان معتاد 88 درصد در پدیده طلاق نقش دارند.

وی با بیان اینكه حدود 70 درصد زنان از سوی همسران معتاد خود دچار خشونت های فیزیكی و عاطفی می شوند، اظهار داشت: اعتیاد مرد به انزوا و دوری از همسر، عدم تعلق عاطفی، جر و بحث و درگیری، نزاع بین زن و شوهر منتهی می شود.

كرمی، تضعیف قوای جنسی را از دیگر تبعات اعتیاد مردان دانست كه منجر به طلاق زوجین می شود.

این پژوهشگر اعتیاد گفت: مردان معتاد دچار افت برانگیختگی جنسی هستند كه در كنار وضعیت فیزیولوژیك و روانشناختی آنان، موجب می شود نگرش ها و باورهای غیرمنطقی نسبت به روابط زناشویی خود پیدا كنند.

كرمی تصریح كرد بسیاری از مردان معتاد، مواد مخدر را در اختیار همسرشان می گذارند و وی را در دوراهی اعتماد و عدم اعتماد به شریك زندگی قرار می دهند.

وی با بیان اینكه زنان، طلاق را بهترین راه برای رهایی از زندگی و تحمل با همسر معتاد خود می دانند، افزود: این راه می تواند برای برخی از آنان تبعات منفی در جامعه به همراه داشته باشد.

كرمی، آموزش مهارت های زندگی، گسترش مراكز درمان اعتیاد مجاز و توانمندسازی زنان را مهم ترین عواملی دانست كه می تواند در دوام زندگی زوجین تاثیر گذار باشد.

بر اساس گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، اكنون حدود دو میلیون نفر شامل 270 هزار زن و یك میلیون و 730هزار مرد بصورت تفننی و دائم معتاد به مواد مخدر هستند.

اجتمام (4)**9022 ** 1569