فعاليت يونيسف در بيش از 150 كشور جهان در رشد و بقاي كودكان

تهران - معاون نماينده صندوق كودكان سازمان ملل متحد(يونيسف ) در ايران گفت: يونيسف به عنوان سازماني پيشگام در اموركودك در بيش از 150 كشور جهان در زمينه كمك به بقاي كودكان و رشد مناسب آنان فعاليت مي‌كند.

' آنا ریاتی' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود:یونیسف در زمینه سلامت و تغذیه كودكان، ارائه آموزش های ابتدایی برای همه دختران، پسران و حمایت از كودكان در برابر خشونت، بهره‌كشی و ایدز اقداماتی صورت داده است.

وی اظهار داشت: نتایج مطالعه جهانی سلامت در مدارس در مورد 16 كشور در حال توسعه، نشان می دهد كه در كشورهای مختلف بین 20 تا 65 درصد كودكان دانش‌آموز در 30 روز قبل از انجام مطالعه مورد آزار لفظی و یا جسمی از سوی همكلاسی‌های خود قرار گرفته‌اند.

ریاتی ادامه داد: كودكانی كه در بازداشت به سر می‌برند، اغلب تحت عنوان كنترل یا تنبیه در معرض خشونت از سوی كاركنان مراكز هستند و اغلب این تنبیه‌ها برای خطاهای بسیار كوچك است.

به گفته وی، حداقل در 77 كشور تنبیه بدنی و سایر انواع تنبیه خشونت‌آمیز به عنوان اقدامی قابل قبول در مراكز حبس وجود دارد.

ریاتی افزود: این مطالعه از دولت ها می‌خواهد اقدامات متنوعی را برای پیشگیری و برخورد با خشونت علیه كودكان در همه مكان‌ها اعمال كنند.

اجتمام (4)**9022 ** 1569