انعقاد قرارداد جديد صندوق توسعه ملي و بانك كشاورزي به مبلغ 7 هزار ميليارد ريال

تهران - عضو هيات عامل و معاون قراردادهاي عامليت و اعتبارات صندوق توسعه ملي از امضاي قرارداد جديد صندوق توسعه ملي و بانك كشاورزي به مبلغ هفت هزار ميليارد ريال خبرداد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از صندوق توسعه ملی، 'محمدرضا نظری' در مراسم امضای قرارداد با بانك كشاورزی گفت: این قرارداد به استناد بند 1 - 5 قانون بودجه سال 91 كل كشور منعقد می شود كه براین اساس صندوق توسعه ملی مكلف است 10 درصد از منابع سال 91 این صندوق را به صورت ریالی به سرمایه گذارن خصوصی و تعاونی در بخش های آب و كشاورزی كه توجیهات فنی، مالی، اقتصادی و اهلیت متقاضی آن توسط بانك عامل احراز شده باشد، پرداخت كند.

وی با اشاره به این كه تاكنون 5/46 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به استناد ماده 16 قانون بودجه سال 90 و بند 1- 5 قانون بودجه سال 91 كل كشور در اختیار دو نهاد تخصصی بانك كشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی قرار گرفته است، اظهار داشت: با لحاظ كردن مجموع قراردادهای عاملیت منعقد شده با بانك های سپه، صادرات، رفاه كارگران و توسعه تعاون تاكنون 5/64 هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش آب و كشاورزی قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری كرد با جذب سریع منابع این قراردادها توسط بانك های عامل موجبات رشد و شكوفایی و توسعه در بخش آب و كشاورزی بیش از پیش فراهم شود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: در مرحله نخست، تخصیص منابع به طرح های غیردولتی آب و كشاورزی به اتمام رسید و نوید آن را می دهیم اگر بانك های عامل نسبت به جذب این منابع با تاكید بر سرعت و دقت اقدام كنند، در صورت نیاز بانك های عامل به منابع بیشتر ، صندوق توسعه ملی منابع جدید در اختیار آنها قرار خواهد داد.

نظری نرخ سود تسهیلات را حداكثر 13 درصد اعلام كرد و گفت: پرداخت و بازپرداخت این منابع به صورت ریالی خواهد بود و با درخواست متقاضی و تشخیص بانك عامل می توان 20 درصد از منابع را به صورت سرمایه در گردش پرداخت می شود.

وی اضافه كرد: در قراردادهای منعقد شده جهت تسریع در فرآیند جذب منابع سهم آورده از منابع داخلی بانك ها در نظر گرفته نشده و بانك های عامل می توانند صرفا منابعی كه در اختیارشان قرار گرفته را مصرف كنند.

معاون قراردادهای عاملیت و اعتبارات صندوق توسعه ملی درخصوص مكانیزم پرداخت تسهیلات گفت: بانك های عامل به اندازه مجموع طرح هایی كه در اركان اعتباری اشان مصوب می شود از صندوق توسعه ملی درخواست وجه می كنند، بنابراین صندوق با تطبیق شناسنامه طرحها و پروژه ها با قراردادهای عاملیت منعقده و نظام نامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات در صورت رعایت قوانین و مقررات، وجوه را به حساب بانك عامل واریز می كند.

نظری ضمن تقدیر از عملكرد بانك كشاورزی در خصوص جذب منابعی كه سال گذشته در اختیار این بانك قرارداده شد،اظهارداشت: بانك كشاورزی سال گذشته 19هزار میلیارد ریال طرح مصوب كرد كه با پرداخت بیش از 12 هزار میلیارد ریال موجبات اشتغال 50 هزار نفر فراهم شده است.

مدیرعامل بانك كشاورزی نیزدرمراسم امضای قرارداد جدیداین بانك با صندوق توسعه ملی گفت:نخستین بركات صندوق توسعه ملی به بخش كشاورزی وكشاورزان رسید و خوشبختانه هدف صندوق توسعه ملی برای بكارگیری منابع در جهت توسعه اقتصادی كشور، محقق شده است.

'محمد طالبی' تصریح كرد: بخشی از طرح هایی كه از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفتند، طی هفته های جاری به بهره برداری می رسند.

اقتصام(1)**9186 **1561