چهار هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي كشاورزي و آب اختصاص يافت

تهران- 4000 ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي بر اساس قرارداد جديد في‌مابين اين صندوق با بانك رفاه كارگران، به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي فعال در طرح‌هاي آب و كشاورزي اختصاص پيدا مي‌كند.

به گزارش سه شنبه ایرنا از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، قرارداد جدید بین صندوق توسعه ملی و بانك رفاه كارگران امروز سه‌شنبه با حضور مدیرعامل بانك رفاه كارگران در محل صندوق توسعه ملی نهایی شد.

محمدرضا نظری، عضو هیأت عامل و معاون قراردادهای عاملیت صندوق توسعه ملی پس از امضای قرارداد جدید با مدیرعامل بانك رفاه كارگران، گفت: قرارداد با بانك رفاه كارگران به استناد بند 1 – 5 قانون بودجه 91 كل كشور است كه صندوق توسعه ملی را موظف كرده تا 10 درصد منابع سال 91 این صندوق را به صورت ریالی به بخش‌های آب و كشاورزی اختصاص دهد.

وی به تعهدات بانك رفاه كارگران در قبال امضای این قرارداد اشاره كرد و گفت: بانك رفاه كارگران بر اساس قرارداد و نظام‌نامه‌ای كه مورد توافق قرار گرفت، موظف است توجهیات مالی، فنی و اقتصادی طرح‌ها را احراز كند.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مبلغ قرارداد جدید صندوق توسعه ملی و بانك رفاه را 4000 میلیارد ریال و نرخ سود تسهیلات را حداكثر 13 درصد عنوان كرد و گفت: 20 درصد قرارداد می‌تواند به صورت سرمایه در گردش پرداخت شود كه این پرداخت بر اساس درخواست متقاضی و تشخیص بانك عامل صورت می‌گیرد.

مهندس نظری با یادآوری اینكه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یاد شده به صورت ریالی است، درباره مكانیزم عملیاتی شدن قرارداد مزبور گفت: بانك عامل ابتدا در اركان اعتباری خود توجیه مالی، اقتصادی و فنی طرح‌ها متقاضیان غیر دولتی را بررسی می‌كند و پس از احراز توجیه‌ طرح‌ها به میزان سرجمع طرح های مصوب ، از صندوق توسعه ملی درخواست واریز وجه می‌نماید. صندوق نیز در سریعترین زمان ممكن پس از تطبیق طرح ها با شرایط قرارداد عاملیت منعقده و نظام‌نامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات ، نسبت به واریز وجه به بانك عامل اقدام خواهد كرد.

نظری در خصوص نحوه انتخاب بانك رفاه به عنوان بانك عامل این قرارداد افزود : از آنجاكه بانك رفاه یكی از بانكهای بزرگ كشور می باشد كه تعامل بسیار خوبی با ارباب رجوع دارد تصمیم گرفته شد كه به عنوان بانك عامل انتخاب شود و امید است كه این بانك بستر مناسبی برای رشد و شكوفایی بیشتر پروژه های غیر دولتی بخش آب و كشاورزی فراهم سازد.

بر طبق این گزارش، سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانك رفاه كارگران نیز در این مراسم گفت: تصمیم صندوق توسعه ملی مبنی بر اینكه اختیار تعیین و پذیرش طرح‌ها را به بانك واگذار كرده است، یك نوع اعتماد به شبكه بانكی محسوب می‌شود. بانك نیز در هنگام بررسی طرح، قدرت بازدهی و بازگشت منابع را ارزیابی می‌كند تا از توجیه‌پذیری طرح مطمئن شود.

این گزارش می‌افزاید: پیش از این در شهریور ماه 91 نیز صندوق توسعه ملی و بانك رفاه كارگران دو قرارداد؛ یكی قرارداد ارزی به مبلغ یك میلیارد دلار و قرارداد دیگری معادل ارزش ریالی به مبلغ 400 میلیون دلار منعقد كرده بودند. این قراردادها در راستای حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است.

اقتصام**1319