توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي بدون حضور مردم ممكن نيست

شيراز - مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان فارس گفت: توانمندي سكونتگاههاي غيررسمي بدون حضور فعال مردم و همكاري و همراهي بخش خصوصي و بخش دولتي ممكن ميست.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، مهندس محمودرضا طالبان، دردیدار با ساكنان محله سهل آباد شیراز افزود: بی شك با تحقق این حضورو همكاری و مشاركت ، دست یابی به چشم انداز توسعه در این مناطق محقق می شود.

وی ادامه داد: در صورت مشاركت و حضور مردم، می توان علاوه بر برگزاری دوره های موفق آموزشی، به موفقیت های دیگری از جمله اجرایی كردن پروژه های عمرانی، انجام كارهای فرهنگی، پاك كردن غبار محرومیت از چهره این مناطق و كاهش ناهنجاری های اجتماعی نیز دست یافت.

مدیرعامل شركت عمران و مسكن سازان فارس، فقدان سند مالكیت رسمی، محرومیت از خدمات و زیر ساخت های شهری، فقدان تاسیسات شهری مناسب و كافی، فقدان خدمات شهری مناسب و كافی و افزایش تنش ها به علت شكاف عمیق اجتماعی بین ساكنان این سكونتگاهها و مناطق رسمی شهری را مهمترین معضلات و كاستی های سكونتگاههای غیررسمی دانست.

طالبان ، همچنین ازعدم حضورمدیریت شهری درشكل گیری محله، عدم وجود سند مالكیت اراضی و املاك و پیچیدگی و دشواری تامین خدمات به علت توسعه ناموزون و برنامه ریزی نشده ، به عنوان دیگرمعضلات سكونتگاه های غیر رسمی اعلام كرد.

طالبان اظهار داشت: در مجموع، شرایط حاكم بر این گونه مناطق و نواحی، زمینه را برای بروز ناهنجاری های اجتماعی مساعد كرده است.

وی، درمورد فعالیت ها و اقدامات شركت عمران و مسكن سازان فارس به نمایندگی از شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، برای توانمند سازی و ساماندهی سكونتگاه های غیررسمی شیراز،گفت: تهیه طرح توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاههای غیررسمی شیراز، نخستین اقدامی بود كه می بایست انجام می شد.

او افزود: با تهیه این طرح و انجام مطالعات لازم و بررسی محلات فقیرنشین شهرشیراز، مشاور طرح، 40 پهنه توانمند سازی را در شیراز شناسایی كرد كه از این 40 پهنه شناسایی شده، 10 محله اولویت دارتا مرحله پنجم مورد مطالعه قرار گرفته اند.

مدیرعامل شركت عمران و مسكن سازان استان فارس گفت: در این بین سه محله سعدی، سهل آباد و مهدی آباد (كتس بس) به عنوان محله های اولویت دارانتخاب شدند وعملیات اجرایی به منظور ارتقای سطح زندگی ساكنان این محله ها آغاز شد.

طالبان ادامه داد: در محله سهل آباد هم اقدامات گوناگونی در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و كالبدی صورت گرفته است.ك/2

678 /679

سرخط اخبار استان‌ها