خواندن تاريخ خليج فارس به استحكام روابط اقوام پيرامون آن كمك مي كند

بوشهر - نويسنده كتاب ' از مرواريد تا نفت' گفت: خواندن تاريخ خليج فارس به استحكام روابط اقوام پيرامون اين دريا كمك مي كند.

رضا طاهری روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا اظهار كرد: تاریخ خرد ورزی انسان ها را افزایش می دهد و ملت هایی كه تاریخ نمی خوانند یا حافظه تاریخی كوتاه مدت تری دارند، مدام باید آن را تكرار یا بخش هایی از آن را تجربه كنند.

ابن نویسنده كه در كتاب خود به طور خلاصه تاریخ ایران و خلیج فارس را مورد ارزیابی قرارداده است در باره تلاش برخی كشورهای عربی برای تغییر نام خلیج فارس بیان كرد: خلیج فارس كانونی پیچیده است، مولفه های زیادی در لجاجت های همسایگان و ایجاد تنش وجود دارد كه فقط تغییر یك نام یا یك درخواست نیست.

وی یادآورشد: دو قرن پیش اتفاقات زیادی در جغرافیای خلیج فارس و دركشورهای حاشیه آن رخ داده است كه وقتی به همه آنها نگاه می كنید، نوعی سرخوردگی دولت های عربی و بعد جامعه عرب را خواهید دید.

طاهری اضافه كرد: مهم تر از همه این كه قدرت های خارجی و بویژه غربی ها در قرون اخیر همواره درصدد اعمال نظردر سیاست های داخلی كشورهای خلیج فارس بوده اند و تلاش كرده اند، متحدان محلی مورد نظر خویش را برای تامین منافع خود به كار گیرند.

این نویسنده با اشاره به این كه تلاش برای تغییر نام خلیج فارس ربطی به آگاهی مردم در این كشورها ندارد، ادامه داد: به ظاهر برای اعراب نسل جدید ثابت كردن یك هویت جدید پس از شكست های متمادی ضروری به نظر می رسد.

وی گفت: برخی از تنش های ایجاد شده در خلیج فارس به طور مستقیم به زیاده خواهی شیوخ حاكم بر این كشورها باز می گردد كه در قبال تغییر نام خلیج فارس به دنبال منافع خود هستند و این عمل در شرایطی صورت می پذیرد كه نیروهای منطقه ای حضور روز افزون خود را با استفاده از همین گونه تنش ها و اختلاف ها تثبیت می كنند.

طاهری افزود: در این ارتباط معرفی خلیج فارس، بنادر قدیمی آن و بویژه بندر تاریخی 'سیراف' در مقایسه با وضعیت كنونی منطقه خاورمیانه ضروری به نظر می رسد.

این نویسنده بوشهری یادآورشد: جایگاه خلیج فارس را باید از سه زاویه ژئوپولوتیك، ژئواكونومیك و ژئواستراتژیك مورد بررسی قرار داد.

وی اظهار كرد: ژئوپولوتیك درساده ترین بیان به پراكندگی جغرافیائی قدرت درجهان و مطالعه روابط ساختاری میان آنها می پردازد و در ژئواكونومیك وجود سفره ها و ذخایر زیرزمینی بویژه نفت و گاز در خلیج فارس عامل اصلی بسیاری از رقابت های خارجی دراین منطقه بوده است.

طاهری ادامه داد: از دید ژئو استراتژیك نیز روابط استراتژی عناصر جغرافیائی خلیج فارس وتنگه هرمز كه كشورهای حاشیه آن را با اقیانوس هند مرتبط می كند، مورد بررسی قرار می گیرد. ك/3

8129/539

سرخط اخبار استان‌ها