يازدهمين نشست كنفرانس متعاهدين كنوانسيون تنوع زيستي برگزار مي شود

تهران - يازدهمين نشست كنفرانس متعاهدين كنوانسيون تنوع زيستي از 26 تا 28 مهرماه در هند برگزار مي شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، كنفرانس متعاهدین كنوانسیون تنوع زیستی هر دو سال یك بار برگزار می شود و در آن كشورهای شركت كننده به بیان مواضع و فعالیت های خود در راستای حفاظت از تنوع زیستی می پردازند.

بررسی برنامه اجرایی تنوع زیستی برای سالهای 2010 تا 2020، وضعیت تنوع زیستی دریایی و سواحل و اجرای پروتكل ناگویا در خصوص دسترسی به منابع ژنتیك و سهم كردن منافع از مهمترین اهداف برگزاری این نشست است .

' محمد جواد محمدی زاده ' با هیات همراه با هدف اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از تنوع زیستی كشورمان امسال دراین كنفرانس شركت می كند.

كنوانسیون تنوع زیستی، پیمانی است بین الدولی كه در سال 1992 در ریودوژانیرو امضا و در سال 1993 لازم الاجرا شد و تاكنون تعداد اعضای متعاهد به این كنوانسیون بیش از 190 كشور است .

این پیمان بخش وسیعی از موضوعات مربوط به تنوع زیستی از جمله تنوع زیستی جنگل ها، دریاها و سواحل ، اراضی خشك و نیمه خشك ، آبهای داخلی، جزایر و كوهستانها و تنوع زیستی كشاورزی، مناطق حفاظت شده، گونه های بیگانه مهاجم، تسهیل دسترسی به منابع ژنتیكی و تسهیم منافع ناشی از كاربرد آن، ابتكار جهانی رده بندی گونه ها و استفاده پایدار از تنوع زیستی را در بر می گیرد.

' حفاظت و استفاده پایدار از منابع تنوع زیستی ' ، ' تسهیل دسترسی ' و ' تسهیم منافع حاصل از آن ' اهداف سه گانه این كنوانسیون است.

كشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون الحاق مورخ ششم خردادماه 1375 مجلس شورای اسلامی به عضویت این كنوانسیون درآمده است و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع فنی صلاحیت دار، پیگیری امور مربوط به این كنوانسیون را به عهده دارد.

با توجه به مصوبه مجلس و ابلاغیه رییس جمهوری ، تصمیمات كنوانسیون پس از تصویب در اجلاس متعاهدین لازم الاجرا بوده و جزو تعهدات كشور در قبال سازمانهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد است.

علمی **9014**1581