ماهواره ظفر با پرتابگر بومي پرتاب مي شود

تهران- مدير مركز تحقيقات ماهواره دانشگاه علم و صنعت گفت: نمونه كيفي ماهواره ظفر تا پايان امسال عرضه مي شود و اين ماهواره تا خرداد 92 با پرتابگر بومي به فضا پرتاب مي شود.

'حسین بلندی' روز شنبه درگفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: نمونه كیفی ماهواره ظفر برای ارایه تست های عملیاتی تا پایان امسال ارایه می شود وپس از این مرحله ساخت نمونه فضایی این ماهواره آغاز خواهد شد .ساخت و آماده شدن نمونه پروازی این ماهواره در زمان معین بسته به ارایه نمونه كیفی و گذراندن مراحل تست عملیاتی دارد.

نمونه عملیاتی یك ماهواره باید دو ماه قبل از زمان پرتاب به متصدی تحویل داده شود.

عضو شورای عالی فضایی خاطرنشان كرد: فناوری به كار رفته در ماهواره ظفر حداقل 300 تا 400 درصد برتر از ماهواره نوید است و اجزای آن پیشرفته است.

وی افزود : طول عمر ماهواره نوید 2 ماه و ارتفاع مداری این ماهواره 250 تا 375 كیلومتر بود و این درحالیست كه طول عمر ماهواره ظفر یك و نیم سال و ارتفاع مداری آن 500 كیلومتر است.

بلندی روند ساخت ماهواره ظفر را خوب ارزیابی كرد و گفت: ساخت بخش های اصلی ماهواره ظفر شامل كنترل، سازه و سیستم های انرژی درحال انجام است . حتی امكان دارد این ماهواره زودتر از خرداد ماه سال آینده هم آماده شود، اما در تلاش هستیم تا كیفیت اجزای آن را بهبود ببخشیم.

مدیر مركز تحقیقات ماهواره دانشگاه علم وصنعت ابراز امیدواری كرد كه با ساخت ماهواره ظفر تمامی مراحل طراحی وساخت ماهواره ها در كشور به صورت بومی انجام شود.

علمی**9190**1581