آيين هفتادمين سالگرد ورود پناهندگان لهستاني به ايران گرامي داشته شد

بندرانزلي – هفتادمين سالگرد ورود پناهندگان لهستاني جنگ جهاني دوم به ايران شامگاه يكشنبه بر مزار لهستاني هاي درگذشته در بندرانزلي گرامي داشته شد.

به گزارش ایرنا، در این مراسم هیاتی 80 نفره متشكل از سفیر لهستان ، وزیر امور كهنه سربازان جنگ ، نماینده مجلس سنا و رییس كمیسون ارتباط با لهستانی های مقیم خارج ، تعدادی از كهنه سربازان، بازماندگان مهاجران جنگ جهانی دوم و خانواده های درگذشتگان لهستانی حضور داشتند.

شهردار بندرانزلی، رییس شورای شهر و جمعی از مسئولان، خانواده های شهدای بندرانزلی و ارامنه انزلی نیز با حضور در این مراسم و اهدای تاج گل نسبت به لهستانی های مهاجر درگذشته ادای احترام كردند.

همچنین مراسم عشای ربانی توسط روحانی مسیحی برگزار شد و یكی از مسلمانان لهستانی نیز دعایی را به زبان عربی قرائت كرد.

نماینده مجلس سنای لهستان در این مراسم در سخنانی گفت: ایرانیان به خوبی از آوارگان لهستانی استقبال كردند و ما مراتب سپاسگزاری و قدردانی خود را از آنها به ویژه مردم بندرانزلی اعلام می كنیم.

وی با اشاره به این كه قصد آنها از این سفر زیارت مزار درگذشتگانشان بوده، اظهار كرد: ما تاریخ سختی داشتیم و مشكلات زیادی را تحمل كردیم و بسیاری از لهستانی ها در آوارگی و غربت جان خود را از دست دادند.

وی خاطرنشان كرد: این گورستان مدفن 639 نفر از هموطنان پناهنده ما و دومین قبرستان لهستانی ها در ایران به لحاظ بزرگی است كه در سایه حمایت و تلاش مقامهای ایرانی، شورای حفاظت از آثار جنگ لهستان ، سفارت لهستان وضعیت خوبی دارد.

وی متذكر شد: به عنوان نماینده شورای لهستان و فردی كه شش نفر از نزدیكانش 70 سال پیش با كشتی به این بندر آمدند مراتب قدردانی خود را از مردم این دیار و پزشكانی كه به درمان هموطنانمان مبادرت كردند، اعلام می كنم .

شهردار بندرانزلی نیز در این مراسم گفت : بندرانزلی خاطرات زیادی از ورود و اسكان مهاجران و اتباع لهستانی دارد كه پس از مشقت های فراوان از شوروی سابق به ایران پناه آوردند.

'سید تقی موسویان ' اظهار كرد: گرچه تعدادی از مهاجران به دلیل مصائب جان خود را از دست دادند و در این مكان مدفون شدند اما این بندر برای جمع كثیری از هموطنان شما نیز دروازه ای برای بازگشت به میهن بود.

وی خاطرنشان كرد: ما در این شهر تنها از 639 قبر حفاظت نكردیم بلكه میزبان خاطرات، احساسات و رنج های یك ملت در طول زمان بودیم .

شهردار انزلی زخم های به جا مانده از تهاجم كشورهای خارجی و مقاومت تحسین برانگیز دو ملت را زمینه های مشتركی برای گسترش ارتباطات و همكاری های بین دو كشور خواند.

وی یادآور شد: ملت ایران نیز در دوره های تاریخی مختلف رنج های بسیاری را تحمل كرده اما همواره با تكیه بر امید و ظرفیت های مادی و معنوی مسیر رشد و بالندگی را طی نموده است.

موسویان خاطرنشان كرد: تنها 200 متر آن سو تر آرامگاه 400 تن از شهدای جنگ ایران و عراق است كه از سوی دیكتاتور این كشور به ایران تحمیل شد و از این رو میدان ساخته شده بین این دو گورستان شهدا نامگذاری شد.

كارن هوسپیان نیز به نمایندگی از ارامنه انزلی یاد و خاطره لهستانی های مهاجر مدفون در این شهر را گرامی داشت.

دبیر بنیاد آرشیو آوارگان لهستان نیز كه در زمان ورود به ایران هشت سال داشت در سخنانی به بیان خاطراتش در خصوص نوعدوستی مردم انزلی و كمك های آنها سخن گفت.

ماریا گابینیه ویه اظهار كرد: هیچگاه سبدهای بزرگ غذایی هدیه مردم انزلی به ما كه از گرسنگی اسكلت های متحرك بودیم و محبتهایشان را فراموش نمی كنم .

در خاتمه مراسم جمعی از مسئولان و سربازان لهستانی با حضور بر مزار شهدای انزلی به ادای احترام و اهدای تاج گل پرداختند .

دیدار و صحبت تعدادی از بازماندگان آن دوران با حسین شاماسبی یكی از اهالی انزلی كه خاطرات آن دوران و سفر لهستانی ها را به یاد داشت جالب و تاثیرگذار بود.

گروهی از آوارگان لهستانی اعم از افراد غیرنظامی شامل زن، كودك، پیر و جوان در سال 1942 پس از سفری سخت از سرمای شوروی سابق و تحمل بیماری و گرسنگی به بندرانزلی رسیدند كه 639 نفر از آنها جان خود را از دست داده و در گورستانی در نزدیكی قبرستان شهر به خاك سپرده شدند.

620**1597