دورنماي پيروزي ائتلاف روياي گرجي در انتخابات پارلماني گرجستان

گروه تحقيق و تفسير خبر – شكست حزب ميخاييل ساكاشويلي رييس جمهور غربگراي گرجستان، در انتخابات پارلماني اين كشور و پيروزي حزب رقيب وي مي تواند در مناسبات سياسي و بين المللي آتي در گرجستان تاثير گذار باشد.

انتخابات پارلمانی گرجستان در روز دوشنبه، اول اكتبر 2012 در حالی برگزار شد كه دولت حاكم در این كشور به ریاست 'میخاییل ساكاشویلی' با مخالفت های جدی و تظاهرات خیابانی مردم رو به رو بود. جرقه این نارضایتی ها حدود كمتر از دو هفته مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی گرجستان در اعتراض به بد رفتاری و شكنجه جسمی و جنسی زندانیان در این كشور زده شد. بسیاری از كارشناسان معتقدند كه نتایج كنونی انتخابات پارلمانی گرجستان تا حد زیادی متاثر از نارضایتی ایجاد شده در میان گرجی ها در آستانه این انتخابات است. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در گرجستان نشان می دهد كه حزب رقیب میخاییل ساكاشویلی رییس جمهور غربگرای گرجستان با نام 'رویای گرجی' به رهبری 'بیدزینا ایوانیشویلی' به پیروزی دست یافته و بیش از 50 درصد از آرا را در این انتخابات كسب كرده است. گفته می شود ائتلاف 'رویای گرجی' 53.19 درصد و 'جنبش متحد ملی' حزب میخاییل ساكاشویلی رییس جمهور فعلی 41.51 درصد آرا را به دست آورده است.

اگر چه ائتلاف رویای گرجی پیش از شكل گیری اعتراضات مردمی در گرجستان نزدیك به 20 درصد از حزب ساكاشویلی در انتخابات پارلمانی عقب بود؛ اما شكل گیری اعتراضات مردمی همزمان با انتخابات پارلمانی گرجستان بخت بدی را برای حزب ساكاشویلی رقم زد و عقب افتادگی ائتلاف رقیب وی را در انتخابات پارلمانی جبران كرد.

بسیاری از منابع خبری و تحلیلی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در گرجستان و با شروع نارضایتی های مردمی در این كشور 'در اعتراض به فیلم منتشر شده از آزار و شكنجه زندانیان گرجی' در پیش بینی هایشان اعلام كردند كه شرایط ایجاد شده قطعا بر نتایج انتخابات گرجستان تاثیر گذار خواهد بود.

تارنمای آلمانی دویچه وله در این خصوص در تحلیلی نوشت كه افشای شكنجه در زندان‌های گرجستان می‌تواند برای ساكاشویلی و حزب حامی او در انتخابات آتی پارلمان این كشور گران تمام شود.

خبرگزاری رویترز نیز همزمان با اوج گیری اعتراض ها در گرجستان در خبری اعلام كرد:‌ 'صدها نفر از مردم گرجستان روز جمعه در چهارمین روز اعتراضات علیه خشونت در زندان‌های دولتی تظاهرات كردند؛ موضوعی كه ممكن است در سرنوشت انتخاب حزب میخاییل ساكاشویلی رییس جمهوری این كشور در اول اكتبر تاثیر بگذارد.'

** ساكاشویلی و غفلت از پیش بینی آینده

---------------------------------------------------------

میخاییل ساكاشویلی رییس جمهور فعلی گرجستان كه تنها چند ماه دیگر به پایان دور دوم ریاست جمهوری وی باقی مانده است، در سال 2003 در پی انقلابی مخملین به نام 'انقلاب گل رز' و با حمایت غرب در گرجستان روی كار آمد و موفق به كنار زدن 'ادوارد شوارد نادزه' رییس جمهور وقت گرجستان شد.

ساكاشویلی از زمان روی كار آمدن در صحنه سیاسی گرجستان ضمن ایستادگی بر موضع غرب گرایانه خود همواره بر نبود مصالحه و نزدیكی با مسكو تاكید داشته است. عملكرد سیاسی وی طی دو دوره ریاست جمهوری در گرجستان همچنین نشان می دهد كه وی تمایل به حفظ قدرت دارد و تاكنون كوشیده است به تضمین قدرت حزب جنبش ملی كه وی رهبری آن را بر عهده دارد بپردازد.

یكی از اقدامات ساكاشویلی در زمان زمامداری اش در گرجستان ایجاد برخی تغییرات در قوانین این كشور بود؛ تغییراتی كه به موجب آن اختیارات نخست‌وزیر در مقابل مقام ریاست‌جمهوری افزایش یافته است.

به نظر می رسد این اقدام ساكاشویلی در جهت قدرت طلبی و تضمین نفوذ خود در سیاست گرجستان پس از اتمام دوران ریاست جمهوری صورت گرفته است. این عمل نشان می دهد كه ساكاشویلی بخت زیادی را برای پیروزی حزب حاكم خود در انتخابات پارلمانی و انتخاب وی به عنوان نخست وزیر پس از اتمام دوران ریاست جمهوری اش متصور بوده است. ساكاشویلی با ایجاد تغییرات در قوانین گرجستان و افزایش اختیارات نخست وزیر در مقابل رییس جمهور در واقع كوشیده است تا قدرت را در دستان خود حفظ نماید. در صورت پیروزی حزب ساكاشویلی در انتخابات پارلمانی گرجستان وی می توانست پس از دو دوره ریاست جمهوری در این كشور این بار بر مسند نخست وزیری تكیه زند، اما پیروزی حزب مخالف وی در انتخابات تمامی معادلات ساكاشویلی برای ماندن در قدرت را بر هم زد.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه از تفلیس، هم اكنون میخاییل ساكاشویلی رییس جمهور گرجستان شكست حزب خود را در انتخابات پارلمانی پذیرفته اما در عین حال اعلام كرده است كه حزب وی در جناح مخالف قرار می گیرد.

ساكاشویلی در سخنرانی خود پس از اعلام نتایج انتخابات گفت: 'دیدگاه های ائتلاف رویای گرجستان برای من بطور بنیادی غیر قابل قبول است. میان ما تفاوت عمیقی وجود دارد و ما معتقدیم دیدگاه های آنها فوق العاده غلط است، اما دمكراسی چنان عمل می كند كه اكثریت ملت گرجستان تصمیم می گیرد و ما این انتخاب را می پذیریم'.

** جهت گیری سیاسی آتی گرجستان

--------------------------------------------------

یكی از مهمترین مسایلی كه در رابطه با انتخابات گرجستان مطرح است موضوع جهت گیری سیاست های آتی این كشور در قبال واشنگتن از یك سو و مسكو از سوی دیگر است. همانطور كه اشاره شد رییس جمهور كنونی گرجستان از روز نخست به عنوان فردی غربگرا معرفی شد و سیاست های وی نیز موید همین مطلب است. ساكاشویلی طی دو دوره ریاست جمهوری اش همواره جانبدار غرب و در مقابل از حمایت واشنگتن برخوردار بوده است.

ساكاشویلی بر خلاف تمایل به غرب علاقه چندانی به برقراری روابط با مسكو نداشته و همواره كوشیده است تیرگی روابط با روسیه را حفظ كند. در دوران ریاست جمهوری ساكاشویلی همواره شاهد تنش در روابط روسیه و گرجستان بوده ایم. جنگ میان دو كشور در سال 2008 بر سر دو منطقه جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی اوج تنش و درگیری میان مسكو و تفلیس بود. حال بر خلاف دیدگاه غربگرایانه ساكاشویلی، بیدزینا ایوانیشویلی میلیاردری كه رهبری حزب پیروز در انتخابات پارلمانی را بر عهده دارد، خواهان اصلاح روابط با مسكو است و تمایل چندانی به غرب از خود نشان نمی دهد. در مقابل، ساكاشویلی معتقد است كه قدرت یابی حزب رویای گرجی می تواند زمینه را برای تسلط مسكو بر تفلیس فراهم سازد. به نوشته تارنمای بی بی سی در همین رابطه ساكاشویلی پس از پیروزی حزب رویای گرجی در انتخابات پارلمانی گفته است: 'پیروزی آقای ایوانیشویلی امكان تسلط روسیه بر گرجستان را به دنبال خواهد داشت.'

هر چند با پیروزی حزب رویای گرجی در انتخابات پارلمانی گرجستان در اغلب تحلیل ها احتمال نزدیك شدن گرجستان به روسیه و كمرنگ شدن روابط تفلیس با واشنگتن مطرح شده است، اما با توجه با چالش های موجود در روابط مسكو و تفلیس نمی توان قاطعانه از 'بهبود سریع' این روابط سخن گفت. در عین حال با توجه به روحیه رهبر حزب رویای گرجی می توان تسهیل روابط میان مسكو و تفلیس را پیش بینی كرد.

** جمع بندی

------------------

پیروزی حزب رویای گرجی در انتخابات پارلمانی گرجستان و شكست حزب غربگرای ساكاشویلی یقینا بر آینده سیاست خارجی گرجستان تاثیر گذار خواهد بود؛ اگر چه در شرایط كنونی نمی توان در خصوص میزان این تاثیر گذاری به گونه ای قطعی سخن گفت.

به طور كلی در صورتی كه حزب پیروز در انتخابات پارلمانی گرجستان آنگونه كه از سوی حزب مخالف ادعا می شود در آینده تمایل عملی خود را برای برقراری روابط با مسكو نشان دهد، احتمال تجدید روابط و تلاش دو طرف برای بهبود این مناسبات وجود دارد.

از آنجا كه مسكو در شرایط كنونی با سیاست های غرب در منطقه مخالف است و می كوشد تا از هر طریق دست غرب را از نفوذ در منطقه آسیای مركزی و قفقاز كوتاه سازد، پیش بینی می شود از ابراز تمایل گرجستان برای بهبود روابط و حل و فصل چالش های موجود استقبال كند.

نزدیكی هر چه بیشتر روسیه به گرجستان، یاس غرب را برای افزایش نفوذ در این كشور به همراه خواهد داشت و محدود شدن نفوذ غرب در حوزه امنیتی و استراتژیكی روسیه یكی از اهدافی است كه مسكو بشدت آن را دنبال می كند.

تحقیق**م-الف**1358