40 درصد از كشاورزان كردستاني زير پوشش طرح بهداشت كشاورزي قرار دارند

سنندج - معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان گفت: در حال حاضر 83 هزار و 380 نفر از كشاورزان استان معادل 40 درصد مجموع كشاورزان كردستان زير پوشش طرح بهداشت كشاورزي قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دكتر فرزام بیدارپور روز یكشنبه در كارگاه آموزشی طرح بهداشت كشاورزی در سنندج افزود: یكی از اولویت ها و برنامه های دانشگاه علوم پزشكی استان در سال جاری زیر پوشش قرار دادن 100 درصدی كشاورزان استان است.

وی با تاكید بر همكاری و نقش موثر بهورزان در اجرای بهتر برنامه عملیاتی بهداشت كشاورزی در استان، بیان داشت: تاكنون اقدامات تاثیرگذار و ارزشمندی در این راستا صورت گرفته و برای ارتقای هر چه بیشتر آن نیازمند همراهی مستمر بهورزان هستیم.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی كردستان با اشاره به مباحث مربوط به ارگونومی كشاورزی، گفت: ارگونومی كشاورزی به معنای راحت سازی انجام فعالیت های كشاورزی برای كاهش خستگی كشاورزان و افزایش بهره وری و راندمان كاری و هم چنین كاهش حوادث و بیماری های ناشی از مشاغل كشاورزی است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی كردستان در ادامه از موضوعات قابل ارائه در این كارگاه را شامل فعالیت های انجام گرفته در زمینه بهداشت كشاورزی، برنامه عملیاتی بهداشت كشاورزی، بیان خلاصه ای از صورت جلسات كمیته های ملی تشكیل شده بهداشت كشاورزی ذكر كرد.

بیدارپور افزود: ایمنی كشاورزی، عوامل مخاطره آمیز حرفه كشاورزی برای كشاورزان و ارگونومی كشاورزی از دیگر مباحث مورد نظر در این كارگاه است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه اظهار داشت: موضوع مربوط به ارگونومی كشاورزی برای اولین بار است كه در چنین كارگاهی ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

در این كارگاه 30 نفر از كارشناسان بهداشت حرفه ای مراكز بهداشتی و درمانی شهرستان های استان حضور داشتند.ك/3

7346/533

سرخط اخبار استان‌ها