يكهزار هكتار اراضي كشاورزي سروستان زير پوشش آبياري تحت فشار مي رود

شيراز- مسئول اداره امور فني و زيربنايي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان سروستان گفت: يكهزار هكتار از اراضي كشاورزي اين شهرستان زير پوشش آبياري تحت فشار مي رود.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، مهندس كورش ثابت افزود: از ابتدای سال جاری تاكنون 120 پرونده متقاضیان در این زمینه تشكیل شده و تعداد 51 پروژه باسطحی معادل 568 هكتار توسط دفتر مطالعات خلیج فارس بازدید نهایی شده است.

وی اظهاركرد: از مجموع اراضی بازدید شده 334 هكتار آبیاری قطره ای، 106 هكتار آبیاری نواری، 66 هكتار آبیاری بابلر و 62 هكتار آبیاری بارانی است.

مسئول اداره امور فنی و زیربنایی مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان سروستان همچنین با اشاره به بهره برداری كانال آبرسانی بتونی تزنگ علیا در این شهرستان گفت: كانال مذكور با دبی عبور 200 لیتر آب در ثانیه سه هزار و200 هكتار از اراضی زیردست را مشروب می كند.ك/2

681

سرخط اخبار استان‌ها