پاكستان و ھند سه تفاهم نامه تجاري امضا كردند

اسلام آباد - پاكستان و ھند در پايان نشست مقامات ارشد وزارت بازرگاني دو كشور در اسلام آباد سه تفاهم نامه با ھدف ارتقاي سطح روابط تجاري دوجانبه امضا كردند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبر روز یكشنبه منابع خبری پاكستان ، دیدار مقامات ارشد وزارت بازرگانی دو كشور به ریاست 'منیر قریشی' قائم مقام وزارت بازرگانی و سرپرست ھیات پاكستانی و 'اس.آر.رائو' قائم مقام وزارت بازرگانی و رییس ھیات هندی به انجام رسید.

مقامات اسلام آباد و دھلی نو در موافقت نامه ھای یاد شده به موضوعات از بین بردن موانع و نارضایتی ھایی موجود در مسیر تجارت دوجانبه، ھمكاری در امور گمركی مشترك و توافق بین مقامات كنترل استاندارد پاكستان و ھند اشاره كردند.

دو كشور با ھدف گسترش روابط تجاری دوجانبه بر از بین بردن موارد لیست منفی در تجارت متقابل موافقت كرده و نسبت به موثر بودن موافقت نامه امضا شده برای ایجاد تسھیل در راهكار افزایش روابط تجاری دوجانبه ابراز امیدواری كردند.

در بیانیه منتشر شده پس از پایان نشست دو روزه مقامات پاكستان و ھند آمده , لیست اقلام منفی در تجارت دوجانبه تا ماه دسامبر سال جاری ﴿اواسط آذر﴾ حذف شده و نقطه مرزی 'واگاه' پاكستان با ھند برای انجام تجارت مشترك بین دو كشور در نظر گرفته شده است.

دو كشور در این نشست بر گشوده شدن گمركات دیگر مناطق مرزی مشترك برای انجام فعالیت ھای تجاری و اقتصادی، تاسیس شعب بانكی در دو كشور و ایجاد گروه كاری مشترك برای امور نظارتی به توافق رسیدند.

مقامات ارشد وزارت بازرگانی پاكستان و ھند علاوه بر این برای آغاز خدمات ھوایی بین اسلام آباد و دھلی نو، تشویق و ترغیب شركت ھای خصوصی با ھدف افزایش اعتماد برای سرمایه گذاری دوسویه، برگزاری نشست ھای مختلف با جامعه تجار و بازرگانان دو كشور درخصوص فرصت ھای جدید سرمایه گذاری، روش ھای نرم افزاری و مسائل قانونی موافقت كردند.

قائم مقام وزارتخانه ھای بازرگانی پاكستان و ھند توافق ھایی نیز بر انجام فعالیت ھای تجاری در بخش فرآورده ھای سوختی و انرژی در دو كشور صورت دادند.

در این مذاكرات ھیات ھندی از توانایی این كشور برای صادرات گاز تا پنج میلیون مترمكعب در روز طی دوره اولیه پنج ساله به پاكستان خبر داد كه در پاسخ طرف پاكستانی با اشاره به دریافت پیشنھاد دولت دھلی نو اعلام كرد: این پیشنھاد تحت بررسی قرار خواھد گرفت.

بحث ھای مقدماتی نیز درخصوص فراھم كردن امكانات ارتباط مخابراتی بھتر برای پاسخگویی به نیازھای جامعه تجار و بازرگان دو كشور به منظور دسترسی به امكانات رومینگ بین المللی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

در بیانیه مشترك اقتصادی دو كشور افزوده شده: مقامات اسلام آباد و دھلی نو برای ایجاد گروھھای تخصصی به منظور پیگیری تصمیمات و موافقت ھای انجام شده تاكید كردند.

قرار است دور بعدی مذاكرات تجاری دو كشور آوریل 2013 (فروردین 92) در دھلی نو برگزار شود.

آساق ** 1095**1392

سرخط اخبار جهان