كشورھاي اسلامي بايد در اعتراض به فيلم موھن آمريكايي سفراي واشنگتن را اخراج كنند

اسلام آباد – نايب رييس حزب جماعت اسلامي پاكستان (JI) با اشاره به اينكه انتشار فيلم ضداسلامي و موھن آمريكايي مسلمان جھان را متحد كرد، گفت: كشورهاي اسلامي در قبال اقدام شرم آور جسارت به ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلامي حضرت محمد(ص) بايد سفراي واشنگتن را از كشور خود اخراج كنند.

'سراج الحق' روز یكشنبه در گفت وگو با ایرنا خاطرنشان كرد: كشورھای اسلامی تا زمانی كه آمریكا بطور رسمی از مسلمانان عذرخواھی نكرده و انتشار فیلم موهن را متوقف نكنند , اعتراض های خود را ادامه می دهند.

این رهبر مذهبی در پاكستان تصریح كرد: موضوع انتشار فیلم توهین آمیز آمریكایی , صهیونیستی و چاپ كاریكاتور موھن در مجله فرانسوی باید قاطعانه از سوی كشورهای اسلامی شركت كننده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد, مطرح شود.

وی با تاكید بر اینكه فیلم موھن آمریكایی توطئه ای علیه مسلمانان جھان بود، گفت: همچنین سازمان كنفرانس اسلامی ﴿او آی سی﴾ باید در این خصوص نشست اضطراری برگزار كند.

سراج الحق ادامه داد: توھین به شان نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی ﴿ص﴾ با ادعای آزادی بیان ھرگز مجاز نیست، پاكستان به اتفاق دیگر كشورھای اسلامی باید از سازمان ملل متحد درخواست تصویب قانون مجازات علیه اھانت به پیامبران و ادیان الھی كنند.

وی تاكید كرد: ھر تلاش مذبوهانه ای برای جسارت به مقام و شخصیت پیامبران الھی باید براساس قانون , با مجازات های شدید پاسخ داده شود.

این سیاستمدار پاكستانی با بیان اینكه فیلم موھن آمریكایی با بی حرمتی به شعائر مذھبی مسلمانان احساسات ضد آمریكایی را در جھان تشدید كرد، افزود: این اقدام شرم آور ثابت كرد كه آمریكا مسوول نا آرامی ھا و تروریسم كنونی در جھان است.

وی اضافه كرد: كشورھای غرب از گسترش دین مبین اسلام وحشت دارند ولی علیرغم توطئه این كشورھا مردم جھان به ویژه پس از حادثه یازده سپتامبر گرایش ها و علایق قابل توجھی به اسلام در جهان به راه افتاد.

نایب رییس حزب جماعت اسلامی پاكستان گفت: مسلمانان جھان در اعتراض به انتشار فیلم موھن آمریكایی و چاپ كاریكاتور قبیح در مجله فرانسوی متحد بوده و و این اقدامات را بطور مشترك محكوم می كنند.

سراج الحق در پایان تاكید كرد: حاكمان و مسوولان كشورھای اسلامی تا زمان عذرخواھی رسمی آمریكا و حذف این فیلم قبیح از سایت های اینترنتی ، باید ارتباط خود را با مقامات آمریكایی قطع كنند.

آساق ** 1095**1392

سرخط اخبار جهان