گزارش رسانه ھاي پاكستان از ديدار احمدي نژاد و زرداري

اسلام آباد - رسانه ھاي خبري پاكستان روز جمعه با چاپ گزارشھايي از ديدار روساي جمھوري اسلامي ايران و پاكستان در حاشيه اجلاس سران جنبش تعھد در تھران، نوشتند:'محمود احمدي نژاد' و 'آصف علي زرداري' بر تكميل طرحهاي مشترك بين دو كشور ازجمله خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان تاكيد كردند.

به گزارش ایرنا، روزنامه انگلیسی زبان 'اكسپرس تریبیون' چاپ اسلام آباد نوشت: احمدی نژاد و زرداری در این دیدار درباره طرحھای مشترك انتقال برق، ارتباط جاده ای و گاز بین دو كشور بحث و تبادل نظر كردند.

در گزارش این روزنامه آمده است: روسای جمهوری ایران و پاكستان علاوه بر بررسی آخرین تحولات در افغانستان و سوریه، در خصوص ھمكاریھای مشترك در بخشھای تجاری، سرمایه گذاری و انرژی نیز گفت وگو كردند.

زرداری در این نشست گفت: ھم اكنون حجم تجاری دوجانبه ایران و پاكستان به مراتب پایین تر از حد ظرفیت ھای موجود در این دو كشور است، در نتیجه برای گسترش تجارت و تقویت روابط اقتصادی دوجانبه نیاز به حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ھمراه با شناسایی گزینه های جایگزین در این بخش است.

روزنامه اكسپرس تریبیون پاكستان افزود: احمدی نژاد و زرداری در ادامه درباره پیشرفت ھای انجام شده در طرحهای مشترك بزرگ ازجمله، طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاكستان موسوم به پروژه 'آی.پی'، طرح انتقال یك ھزار مگاوات برق به شھر كویته مركز ایالت بلوچستان از طریق منطقه مرزی تفتان، تامین یكصد مگاوات برق برای منطقه 'گوادر' در ایالت بلوچستان، ساخت بزرگراه منطقه 'نوشكی و دالبندین' در مسیر شھر كویته به منطقه مرزی تفتان و نوسازی مسیر راه آھن كویته به تفتان را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین روسای جمھوری دو كشور در باره مسائل مربوط به تسھیل صدور روادید و بازگشایی منطقه ویژه و مرز آبی جدید در شھر 'كراچی و گوادر' كه به ترتیب با شھرھای 'چابھار و بندرعباس' ایران از طریق بزرگراه ساحلی متصل می شود، صحبت كردند.

این روزنامه پاكستانی ادامه داد: احمدی نژاد و زرداری نسبت به راه اندازی خطوط پروازی جدید بین دو كشور از شھرھای 'اسلام آباد به تھران'، 'پیشاور به مشھد' و 'گلگیت-كویته به مشھد' موافقت كردند.

رییس جمھوری اسلامی پاكستان در پایان این دیدار نسبت به وقوع حادثه زمین لرزه در استان آذربایجان و حوالی شھر تبریز در ایران كه منجر به جان باختن تعدادی از مردم این منطقه شده ابراز تاسف كرده و ضمن تسلیت به ھمتای ایرانی خود گفت: پاكستان برای ارائه ھرگونه كمك در این خصوص آمادگی دارد.

دیگر روزنامه ھای پاكستانی نیز با بیان دیدار روسای جمھوری ایران و پاكستان در حاشیه مراسم افتتاحیه شانزدھمین نشست سران جنبش غیرمتعھدھا در تھران، گزارش دادند: با وجود فشارھای بین المللی، آصف علی زرداری با احمدی نژاد ھمتای ایرانی خود دیدار و درباره مسائل مھمی ھمچون تجارت، سرمایه گذاری و انرژی گفت وگو كرد.

روزنامه انگلیسی زبان 'داون' چاپ اسلام آباد نوشت: آمریكا به طور مداوم در تلاش برای متقاعد كردن دولت اسلام آباد به منظور رھا كردن طرح خط لوله انتقال گاز ایران، انتقال برق و طرحھای ارتباط جاده ای بین این دو كشور است. با این وجود به نظر می رسد دولت پاكستان تمامی این فشارھای را نادیده گرفته و پشت سر گذاشته است.

روزنامه 'دیلی تایمز' پاكستان نیز در گزارش مشابهی نوشت: آصف علی زرداری در دیدار با احمدی نژاد ھمتای ایرانی خود درباره مساله سوریه گفته كه دولت پاكستان معتقد به پایان یافتن فوری درگیری و خونریزی ھا در سوریه بوده و به حمایت و پشتیبانی خود از اصول مخالفت با مداخله خارجی در امور داخلی كشورھا ادامه خواھد داد.

پایگاههای خبری نیز به همراه سایر رسانه به صورت متوالی و مستمر اخبار و گزارشهایی از برگزاری شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در تهران منتشر می كنند.

آساق ** 1095**1577

سرخط اخبار جهان