درآمدهاي مالياتي بايد سالانه 33 درصد رشد يابد

تهران - رييس كل سازمان امور مالياتي گفت: هر چند هزينه هاي جاري دولت بر اساس برنامه پنجم توسعه نبايد سالانه بيش از 10 درصد رشد يابد، اما درآمدهاي مالياتي كشور بايد سالانه 33 درصد رشد پيدا كند تا به اهداف برنامه پنجم دست يابيم.

'‌علی عسكری' ‌روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‌،‌ با تاكید بر اهمیت ضرورت وجود رابطه بین رشد درآمدهای مالیاتی و هزینه دولت، ‌افزود: باید همواره رشد درآمدهای مالیاتی و هزینه دولت با یكدیگر تناسب داشته باشد.

وی، رشد درآمدهای مالیاتی در سال گذشته را 36 درصد اعلام و اظهار امیدواری كرد كه در سال جاری نیز رقم پیش بینی شده برای درآمدهای مالیاتی در بودجه محقق شود.

عسكری همچنین اظهار امیدواری كرد كه میزان درآمدهای مالیاتی بیش از پیش بینی ارقام برنامه پنجم توسعه نیز باشد كه البته دستیابی به این هدف دور از دسترس نیست.

وی درباره تاثیر درآمدهای نفتی و انرژی بر اقتصاد كشور گفت: منابع زیر زمینی باید به سرمایه های تولیدی تبدیل شود تا درآمد و اشتغالزایی در كشور ایجاد كند.

عسكری تصریح كرد: باید منابع بودجه دولت از منابع زیر زمینی منفك شود، زیرا تبدیل ارز حاصل از نفت به ریال به دلیل افزایش نقدینگی به عاملی برای رشد تورم تبدیل می شود.

وی ادامه داد: در صورتی كه سرمایه گذاری های كشور به سمت فعالیت در حوزه های اقتصادی و تولیدی هدایت شود، این امر تاثیرات ضد تورمی در كشور خواهد داشت.

اقتصام**9141/1594

سرخط اخبار اقتصاد