10 استاندارد ملي در زمينه نانو تدوين شده است

تهران - دبير كميته فني استانداردهاي فناوري نانو ايران گفت: تاكنون 10 استاندارد ملي تدوين شده است كه حضور فعال ايران در حوزه استاندارد سازي فناوري نانو را نشان مي دهد .

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، 'حسن پوی پوی 'امروز در نخستین همایش ملی استاندارد و ایمنی در فناوری نانو كه در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد ،طی سخنانی افزود: ایران یك استاندارد جهانی ثبت كرده كه در رده ششم است.

وی در خصوص فعالیت های ایران در حوزه استانداردسازی فناوری نانو اظهارداشت : تاكنون 45 مستند استاندارد بین المللی در مراحل مختلف تدوین در كمیته فنی استاندارد های فناوری نانو ایران بررسی شده و جمع بندی نظرات به عنوان نظر ایران برای ایزو ارسال شده است .

پوی پوی با اشاره به افزایش وجهه بین المللی ایران در فناروی نانو اظهار داشت : ایران به عنوان یك عضو تاثیر گذار و فعال در 9 اجلاس از جلسات كمیته بین المللی و عضویت در گروه مشاوران ، فعالیت گسترده ای در این حوزه دارد .

وی گفت : ایجاد شبكه ایمنی ،‌سلامت و محیط زیست فناوری نانو ایران یكی ازبرنامه های آینده در نظر گرفته شده است كه با هدف شبكه سازی متخصصین ، محققین و مراكز علمی و صنعتی فعال در حوزه ایمنی ، سلامت و محیط زیست انجام خواهد شد.

دبیر كمیته فنی استاندارد های فناوری نانو ایران حمایت از كار گاه های تخصصی و آموزش نیروی انسانی ماهر ، حمایت از تدوین و اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی به عنوان اهرم توسعه فناوری نانو و تولید ثروت ، تعامل و همكاری نزدیك با كشورهای دوست و اسلامی جهت تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی را ازدیگر اقدام ها عنوان كرد.

پوی پوی اضافه كرد : با توجه به بازار گسترده فناوری نانو هرچه سریع تر باید استانداردهای مناسب ومورد نیاز تهیه و تدوین شودو استانداردهای ایمنی یكی از عوامل مهم توسعه و تجاری سازی مواد و محصولات فناوری نانو است .

وی خاطر نشان كرد : هم اكنون نگرانی هایی در مورد اثرات سوء بعضی از نانو موادها بر محیط زیست و سلامت وجود دارد و گزارشات و تحقیقات ضد و نقیض در این مورد منتشر شده كه نمی توان به آن استناد كرد .

پوی پوی ادامه داد: كشور ما برای كسب استانداردهای مورد نیاز خود و كمك به تجاری سازی محصولات فناوری نانو داخلی باید با كمك سازمان های مربوطه فعالیت ها و سرمایه گذاری خوبی در این حوزه داشته باشد .

علمی **1354 **1561