تظاهرات مخالفان رژيم آل خليفه به روستاها رسيد

تهران- صدها معترض بحريني در روستاهاي شيعه نشين اين كشور تظاهرات برگزار كردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان بحرینی روز سه شنبه با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز خواستار بازگشت به كار و مشاغل خود شدند.

این تظاهرات همزمان با روز یكم ماه مه به درخواست جنبش جوانان چهاردهم فوریه در 15 روستای بحرین برگزار شد.

جنبش جوانان چهاردهم فوریه به طور اخص در برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز ماه گذشته علیه مسابقات فرمول یك نقش كلیدی را ایفا كرد.

به گزارش یك كمیسیون تحقیق غیروابسته و مستقل، مقامات بحرینی و دست اندركاران بخش خصوصی در این كشور كوچك حاشیه خلیج فارس از زمان برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در این كشور در سال گذشته، صدها كارگر و كارمند شیعه بحرینی را از كار اخراج كردند.

بر اساس این گزارش، تظاهر كنندگان بحرینی با در دست داشتن پلاكاردهایی علیه خاندان آل خلیفه و در رابطه با احقاق حقوق خود شعار سر می دادند.

بر روی دست نوشته هایی كه از جانب معترضان بحرینی حمل می شد، این شعار نوشته شده بود: 'كار و شغل ما را به ما بازگردانید، چرا كه این حق ماست.'

به گفته شاهدان عینی ماموران امنیتی به محض شنیدن شعارهای ضد رژیم از جانب معترضان بحرینی، به سوی تظاهركنندگان حمله ور شده و به متفرق كردن آنان اقدام كردند.

به گفته ساكنان و اهالی منامه پایتخت بحرین، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه در این شهر نیز به منظور متفرق كردن تظاهر كنندگان مخالف رژیم از گازهای اشك آور و نارنجك های صوتی استفاده كردند.

معترضان بحرینی خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه هستند و همواره در تظاهرات خود به این خواسته پافشاری می كنند.

بر اساس گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات اعتراض آمیز روز سه شنبه در بحرین شماری از تظاهركنندگان معترض را بازداشت كرده اند.

1592

**2351**