بيروت - لبنان درخواست ناظران بين المللي حوادث سوريه براي در اختيار گرفتن فرودگاههاي شمالي اين كشور را بر طبق اصل دور نگه داشتن لبنان از پيامدهاي سوريه رد كرد.

به گزارش ایرنا از بیروت، روزنامه لبنانی 'النهار' امروز چهارشنبه از مخالفت رسمی دولت لبنان با درخواست برخی نهادهای بین المللی مبنی بر در اختیار قرار دادن فروگاههای شمالی این كشور از جمله فرودگاه 'قلیعات' خبر داد و نوشت: از آنجا كه تن دادن به چنین درخواستی مغایر با اجرای سیاست دور نگه داشتن لبنان از پیامدهای سوریه است و منجر به ایجاد گذرگاههای انسانی در مناطق مرزی میان لبنان وسوریه می شود، این درخواست از طرف لبنان رد شد.

قلیعات فرودگاه داخلی است كه در سواحل شمالی شهر طرابلس لبنان و در فاصله شش كیلومتری از مناطق مرزی میان لبنان و سوریه قرار دارد؛ این منطقه، روزانه شاهد عملیات نفوذی گروههای مسلح از لبنان به سوریه است.

این فرودگاه به علت موقعیت جعرافیایی و نزدیكی آن به مناطق حساس سوریه مانند شهر حمص، برای رسیدگی به مصدومان احتمالی درگیری های داخلی سوریه مورد توجه برخی نیروهای بین المللی قرار گرفته است.

النهار با اشاره به ویژگی های فرودگاه قلیعات در شمال لبنان نوشت: این فرودگاه دارای ویژگی های خاصی است كه در مقایسه با سایر مناطق مرزی از جمله مناطق مرزی میان سوریه و تركیه، دارای اهمیت خاصی است.

از سوی دیگر 'دیریك بلامبلی' هماهنگ كننده ویژه سازمان ملل در لبنان امروز طی دیدار با آوارگان سوری در منطقه عكار واقع در شمال لبنان، با اعضای كمیته عالی رسیدگی به آوارگان وابسته به سازمان ملل، گفتگو كرده و از اوضاع آوارگان سوری در لبنان با خبر شد.

از سوی دیگر روزنامه لبنانی 'الاخبار' به نقل از منابع دیپلماتیك از تحرك جدید فرانسه برای ایجاد تغییر در جدول وظایف نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان برای كمك به افراد مسلح سوری خبر داد.

بر اساس این گزارش، فرانسه از فرمانده 'یونیفل' در لبنان خواسته تا نسبت به جمع آوری اطلاعاتی پیرامون میزان ارائه خدمات پشتیبانی و لجستیكی فرودگاه های 'ریاق' و 'قلیعات' در شمال لبنان، تحقیق به عمل آورد.

طبق طرح فرانسه، قرار شده است یكی از دو فروگاه شمال لبنان با همكاری نیروهای 'یونیفل' و تحت نظارت سازمان ملل به عنوان مركز اصلی فرود هواپیماهای به اصطلاح كمكهای انسانی به مردم سوریه در نظر گرفته شود.

این روزنامه نوشت: اجرای این طرح با قطعنامه 1701 شورای امنیت مغایرت دارد و بیم آن می رود كه با ایجاد گذرگاههای انسانی در فرودگاههای شمال لبنان، در جدول وظایف نیروهای 'یونفیل' و مسئولیت آن در جنوب، تعدیلاتی رخ دهد.

الاخبار با اشاره به درخواست سال گذشته سازمان ملل مبنی بر تجدید نظر در استراتژی نیروهای 'یونیفل' مستقر در جنوب لبنان، نوشت : فرانسه با هدف جمع آوری نتایج حاصل از حضور شش ساله این نیروها در جنوب لبنان، این طرح را به سازمان ملل تقدیم كرده است.

خاورم*2023**1030**2047**

سرخط اخبار جهان