مشهد _ رييس واحد هماهنگي و نظارت بر انتقال گاز (ديسپاچينگ) منطقه چهار عمليات انتقال گاز گفت: انتقال گاز در اين منطقه پارسال 12 درصد افزايش داشت.

امیر رضایی افزود: پارسال بیش از 19میلیارد و 153 میلیون متر مكعب گاز از مبادی تولید و خط وارداتی به مبادی مصرف منتقل شد كه این رقم بیانگر رشد 12 درصدی نسبت به سال قبل از آن بود.

وی با تاكید بر اینكه مصرف كنندگان منطقه چهار در سرشاخه های تولید قرار دارند گفت: با توجه به تجربه زمستان های قبلی، با اقدام مناسب در اجرای عملیات های مختلف و تامین تجهیزات، امكانات و لوازم یدكی مورد نیاز برای تعمیر خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار، زمستان پارسال انتقالی پایدار و مطمئن را داشتیم.

وی اظهارداشت: هم اكنون بیش از چهار هزار و 300 كیلومتر خط انتقال در این منطقه عملیاتی وجود دارد كه تامین گاز سه استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و بخشی از استان سمنان و یزد از طریق آن انجام می شود./1

2713 /664

سرخط اخبار استان‌ها