ساري- معاون پژوهشي وفناوري وزيرعلوم، تحقيقات وفناوري، ازبرنامه جدي شوراي عالي، علوم وتحقيقات وفناوري جمهوري اسلامي ايران براي آغاز ساخت نسل جديدي ازهواپيماهاي جت مسافربري با ظرفيت 150نفر ازسال 91 دركشور خبرداد.

'محمد مهدی نژاد نوری' روز دوشنبه درحاشیه بازدید ازپژوهشكده انیستیتو پاستورشمال كشور درآمل به خبرنگار ایرنا گفت: این هواپیماها به عنوان یك برنامه مهم صنعتی به دست متخصصان ایرانی طراحی شده وبومی كشور است.

وی افزود: دراین مورد بودجه مناسبی اختصاص داده شده و با ساخت وتولید انبوه این گونه هواپیماهای جت می توان از آن درخطوط پروازی بین استانهای كشور استفاده كرد و در مقابله با تحریم های یكجانبه غرب دراین بخش خودكفا شد.

وی اضافه كرد: با توسعه این صنعت و با طراحی ها و پژوهش بیشتر و تولید انبوه و افزودن بر ظرفیت سرنشینان این گونه جت های مسافربری می توان دراینده به صادرات آن هم امیدوار بود.

معاون پژوهشی وفناوری وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری با بیان اینكه 40طرح مهم كلان ملی در شورای عالی، علوم وتحقیقات وفناوری تصویب شده است ، ادامه داد: اجرای این طرح ها كه ساخت نسل جدیدی ازجت های مسافربری150نفره ازجمله این طرح ها است، از سال 91 آغازخواهد شد.

مهدی نژاد نوری گفت: این طرح ها در بازه زمانی 3تا5 سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی، اعتبارمصوب برای اجرای 40طرح كلان ملی راحدود 25هزارمیلیارد ریال اعلام كرد وافزود: برای هرسال نیز هشت هزارمیلیارد ریال اعتبار درنظرگرفته می شود.

معاون پژوهشی وفناوری وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری با بیان اینكه طرح های قابل اجرا درهمه حوزه ها ازجمله صنعتی وتولیدی وخدماتی كشورخواهد بود، اضافه كرد: تجهیزات جدید ریلی، كنترل هوشمند، ترافیك هوشمند، سلولهای خورشیدی، تولید بیودیز، تولید هیدروژن از میكروآلكا وبیولامپ ها ازجمله مهمترین طرح های قابل اجرا در سال 91 است.

مهدی نژاد نوری، با بیان اینكه دوطرح مهم وكلان ملی ازجمله ' تولید هیدروژن ازمیكروآلكا و' بیولامپ ها' درمازندران اجرا خواهد شد، گفت: این طرح ها درزمین های تولید انرژی های نو وپاك بدون آلودگی زیست محیطی اجرا خواهد شد.

وی همچنین توجه چشم‌انداز قطب‌های علمی كشور را دستیابی به فناوری‌های جدید عنوان كرد وادامه داد: دراین زمینه باید قطب‌های علمی كشور ازنظر علم و فناوری شناسایی شوند وراهبردها و راهكارهای مرزشكنی در دانش و دستیابی به فناوری‌های نو و بدیع توسط قطب‌های علمی كشور بایستی صورت پذیرد و این موضوع همان چشم‌انداز قطب‌های علمی كشور است كه نگاه به آینده و پیشرفت رو به جلو است.ك/3

ك/7327/402/506

سرخط اخبار اقتصاد