سنندج -شهرداري سنندج در روزهاي پاياني سال جهاد اقتصادي براي ميزباني از مهمانان نوروزي همچون طول سال خوش درخشيد.

سرخط اخبار استان‌ها