سنندج -شهرداري سنندج در روزهاي پاياني سال جهاد اقتصادي براي ميزباني از مهمانان نوروزي همچون طول سال خوش درخشيد.

به گزارش ایرنا ،لكه گیری آسفالت، گل كاری ، شتشوی خیابان ،چیدن سفره هفت سین ، رنگ آمیزی و ... از جمله فعالیت های شهرداری سنندج برای استقبال از جشن نوروز است.

سرخط اخبار استان‌ها