ساري -معاون پژوهشي وفناوري وزيرعلوم، تحقيقات وفناوري، از افزايش بودجه هاي تحقيقات وپژوهشي دانشگاه ها ومراكز تحقيقاتي وپژوهشي كشور به حدود400ملياردتومان درسال 91خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'محمد مهدی نژاد نوری' عصر دوشنبه در نشست با رئیس واعضای هیات امنای پژوهشكده انیستیتوپاسورشمال كشور درآمل گفت: این اعتبار درمقایسه با سال 90 كه حدود 300میلیاردتومان بوده افزایش خوبی داشته ولایحه نهایی آن برای تصویب اكنون درمجلس شورای اسلامی است.

وی همچنین به راه اندازی شبكه های مركزی ' دیتا سنتر' تبادل داده های علمی و پژوهشی به صورت شبكه دركشور اشاره كرد و افزود: تاكنون شبكه دیتا سنتر درچهار استان، تهران، فارس، خراسان رضوی واصفهان راه اندازی شده است.

معاون پژوهشی وفناوری وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری، وجود شبكه ' دیتا سنتر درمازندران را ضروری دانست وبا تاكید براینكه مسئولان دستگاه های اجرایی و ارشد این استان باید دراین زمینه اعتبار مورد نیاز را تامین كنند، اضافه كرد: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری فقط مجوز ایجاد این شبكه ملی را می دهد و دراین مورد همكاری می كند.

مهدی نژاد نوری، ادامه داد: مازندران باید با همكاری مسئولان این استان دیتا آن را طراحی وحجم كار ونیزمراكز پژوهشی مرتبط كه قرار است به آن وصل شودند را نیزمشخص وسپس دریك دانشگاه با دستگاه اجرایی استان آن را راه اندازی كند.

وی افزود: دراین راستا شبك علمی كشور نیز راه اندازی شده وبراساس برنامه باید تا حداقل 15ماه آینده همه مراكزتحقیقاتی وپژوهشی استانها به آن وصل شوند كه دراین صورت وجود ' دیتا سنتر' دراستانها بیش ازگذشته ضرورت پیداخواهد كرد.

معاون پژوهشی وفناوری وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری راه اندازی شبكه های مركزی ' دیتا سنتر' را تبادل داده های علمی وپژوهشی درقالب دولت الكترونیك وهمكاریهای بیشترعلمی میان مراكز تحقیقتی وپژوهشی كشور را ضروری خواند.

نایب رئیس شورای قطب‌های علمی كشور در بخش دیگری از سخنان خود بر حركت قطب‌ های علمی به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری تأكید كرد و گفت: اولویت‌های نقشه جامع علمی كشور، برنامه پنجم توسعه، و مصوبات شورای عالی عتف نقشه راه قطب‌های علمی كشور است كه این اولویت‌ها در برنامه‌های قطب‌های علمی كشور همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی نژاد نوری، بر بستر سازی برای معرفی توانمندی‌های قطب‌های علمی كشور تأكید وخاطر نشان كرد: نگاه به حوزه نیاز در كشور و ایجاد دغدغه كاربردی بودن تحقیقات در قطب‌های علمی كشور باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.ك/3

ك/7327/402

سرخط اخبار استان‌ها