مسكو - 'عدنان منصور' وزير امور خارجه لبنان در گفت و گو با يك راديوي روسي بر مخالفت كشورش با هر گونه مداخله خارجي در امور داخلي سوريه تاكيد كرد.

به گزارش ایرنا، منصور روز دوشنبه در سفر به مسكو در این گفت و گو خاطرنشان كرد: در جریان دیدار با مقامهای روس از جمله 'سرگئی لاوروف' وزیر امور خارجه این كشور درباره مسایل خاورمیانه و به ویژه مساله سوریه مذاكره می كنم.

وی موضع گیری روسیه در قبال مسایل سوریه را سنجیده و سازنده توصیف كرد و گفت: روسیه اصرار دارد كه مسایل سوریه در داخل این كشور و بدون مداخله خارجی حل شود.

وزیر امور خارجه لبنان گفت: روسیه از همان آغاز ناآرامی ها در سوریه در موضع خود ثابت قدم بوده و با هر گونه مداخله عوامل خارجی برای بی ثبات كرن اوضاع این كشور مخالف می باشد.

وی افزود: موضع مسكو درباره سوریه اخیرا یك بار دیگر نیز در جریان دیدار 'سرگئی لاوروف' وزیر امور خارجه روسیه با وزیران خارجه كشورهای عربی در قاهره مورد تایید قرار گرفت.

'منصور' گفت: از موضع معقول روسیه كه طی سالیان متمادی دوست كشورهای عربی بوده است، استقبال می كنیم.

وی با بیان اینكه روسیه هیچگاه در منطقه خاورمیانه مقاصد استعمارگرانه نداشته است، اظهار داشت: بنابرین ماموریت روسیه در خاورمیانه شامل كمك به حل مسایل منطقه می شود و این كشور منافع خاص خود را در منطقه دنبال نمی كند.

وزیر امور خارجه لبنان بدون ذكر نام كشوری و در حالی كه به وضوح از كشورهای غربی انتقاد می كرد، اضافه كرد: كشورهایی كه به دنبال منافع یكجانبه خود در منطقه هستند، فقط وضعیت كشورهای عربی و جهان را متشنج می كنند.

وی روابط روسیه و كشورهای عربی را هم عالی توصیف كرد و اظهار داشت: این روابط دیرینه نمونه خوبی از مناسبات دوستانه و تنگاتنگ می باشد.

عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان امروز برای انجام سفر رسمی و دیدار با مقام های روس وارد مسكو شد.

اروپام/2242**518

سرخط اخبار جهان