شهرري_ بخشدار فشافويه گفت: با توجه به حجم مسافرين نوروزي به شهرهاي جنوبي كشور و تعطيلي پمپ گاز شهر حسن آباد كه در اين مسير قرار دارد، با اعتراض رانندگان و مسافرين نوروزي مواجه شده ايم.

كریم رئوف روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: علی رغم پیگیری های بخشداری فشافویه و فرمانداری شهرستان ری با مسوولین گازرسانی ناحیه 8 شهرستان ری، مدت 45 روز است كه این پمپ گاز تعطیل شده است.

بخشدار فشافویه افزود: این در حالی است كه در نامه ای جداگانه از مسوولین اداره گازرسانی درخواست كرده بودیم با توجه به تعطیلات نوروزی و جلوگیری از تبعات سوء، هرگونه قطع خدمات ویژه گاز اهالی و كارخانجات بدون نظر این بخشداری ممنوع می باشد.

رئوف با بیان این كه بدهی پیمانكار پمپ گاز حسن آباد به شركت گاز استان تهران در حدود 800 میلیون تومان می باشد، اظهار داشت: سئوال اساسی ما از مسوولین شركت گاز این است كه چرا می گذارند تا بدهی به این اندازه برسد.

وی افزود: دریافت مطالبات دولت یكی از وظایف فرمانداری ها است و ما كمیته ای به نام وصول مطالبات دولت را در فرمانداری داریم و مسوولین شركت گاز می بایست این هماهنگی را با ما انجام می دادند.

بخشدار فشافویه اظهار داشت: علیرغم تمام نامه نگاریهای بخشداری و فرمانداری، مسوولین شركت گاز استان تهران تا این ساعت گاز جایگاه CNG پمپ حسن آباد را وصل نكرده اند و ما با اعتراض مردم مواجه ایم.

همچنین در تماس تلفنی خبرنگار دفتر خبرگزاری شهرری با مسوولین اداره گاز استان تهران، داود سبزی پور مسوول كشیك گاز استان به ایرنا گفت: پیمانكار پمپ گاز حسن آباد گاز را مترمكعبی 300 تومان به مصرف كننده ارایه می كرده كه از این مبلغ 260 تومان متعلق به اداره گاز بوده و پیمانكار تا كنون مبلغ 776 میلیون تومان از این مبلغ را بلوكه كرده و به حساب شركت واریز نكرده است.

وی افزود: این پیمانكار از طریق شهرداری حسن آباد معرفی شده و با توجه به نیاز مردم و مسافرین نوروزی ما با تقسیط این بدهی موافقت كرده ایم كه یك سوم مبلغ را به صورت چك تا تاریخ 5 فروردین و مابقی را در دو قسط تا 31 اردیبهشت پرداخت كنند.

در ادامه این پیگیریهای دفتر ایرنا در شهرری، رفیع زاده پیمانكار جایگاه CNG حسن آباد به ایرنا گفت: این میزان بدهی به خاطر وجود اختلاف متری گاز بوده و ما بارها به شركت گاز این اعتراض را كردیم كه میزان گاز دریافتی ما با میزان پرداختی ما اختلاف دارد، اما مسوولین توجهی به این امر نكردند و در نهایت ما از مسوولین خواستیم كه حداقل این مبلغ را به صورت اقساط ماهیانه از ما كم كنند كه آنها نپذیرفتند و گاز جایگاه را قطع كردند.

وی در مورد درخواست شركت گاز استان تهران گفت: مسولین جایگاه پمپ گاز حسن آباد توانایی پرداخت این میزان بدهی را تا 5 فروردین ندارند.

گفتنی است معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان ری هم در نمابری به شركت گاز استان تهران به این موضوع تاكید كردند كه با توجه به دستور مقامات اجرایی كشور به دستگاههای خدمت رسان برای ایجاد تسهیلات سفرهای نوروزی، گاز این جایگاه وصل شود كه تا كنون این امر صورت نگرفته است.

به هر صورت مسافرین نوروزی با توجه به برودت هوا در مناطق غرب و شمال و شرق كشور به سمت محورهای جنوبی تهران روی آورده اند و مسافرت به استانهای جنوب كشور به صورت غیرمنتظره ای افزایش یافته است و این موضوع می طلبد كه مسوولین امر در ایجاد آسایش و رفاه مسافران نوروزی كمال همكاری و مساعدت را داشته باشند.

699/

سرخط اخبار سیاست