استاندار يزد از فعاليتها وتلاش هاي ابوالفضل كارگر خبرنگار ابركوه در عرصه خبر و اطلاع رساني وخانواده شهيد عرصه اطلاع رساني تقدير وتشكر كرد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا ، محمد رضافلاح زاده استاندار یزد درلوح تقدیری به وی آورده است :خبرنگاربعنوان چشم تیز بین وزبان رساوگویای جامعه با مطمح نظر قرار دادن اصولی ، همچون صداقت ، تعهد، شجاعت دربیان ، رعایت انصاف وامانتداری وتوجه به مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی زمینه رشد وشكوفائی میهن عزیزاسلامی رافراهم آورد .

اینجانب ضمن ارج نهادن به مقام والای شهدای عرصه اطلاع رسانی به ویژه خبرنگاران شهید استان یزد ، برخودفرض ولازم می دانم از فعالیتهاوتلاشهای جنابعالی درادای وظیفه وانجام رسالت خطیر خبررسانی وگسترش فرهنگ رسانه ای استان دارالعباده ودارالعلم یزد صمیمانه تشكر وقدردانی نمایم .

ك1

7539/1968

سرخط اخبار استان‌ها