گرگان - قائم مقام مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي گفت: براساس تصويب اين مجمع روحانيون اهل‌سنت در بحث‌هاي خدمت سربازي، معادل‌سازي مدارك تحصيلي حوزوي، انتصاب به مشاغل فرهنگي، تعليم و تربيت و امور استخدامي همانند روحانيون شيعه از فرصت هاي برابرعلمي و پژوهشي بهره‌مند هستند.

آیت الله 'سیدموسی موسوی' امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مهم درسایه تلاش وافر دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت كشور و مراكز بزرگ اسلامی تحقق یافته است.

وی تصریح كرد: تمشیت امور فرهنگی، رفاهی و تحصیلی اهل سنت درقالب شورایعالی اهل سنت كشور مركب از 13 عضو و با شركت حداقل 6 نفر از علمای نخبه اهل تسنن حتی درسیاست های جزئی همچون آئین نامه‌های اجرایی، رفاهی لحاظ شده است.

آیت الله موسوی خاطرنشان كرد: همچنین در تدوین دروس تحصیلی نیزعلاوه بر نیازهای علمی -آموزشی جدید، نظرات شورایعالی مدارس علوم دینی اهل سنت در نیازسنجی‌های آموزشی و فرهنگی مورد تاكید قرار گرفته است.

7467/579

سرخط اخبار استان‌ها