تويسركان-يك توزيع كننده حرفه اي مواد مخدر در يك عمليات غافلگيرانه با 585 گرم مواد افيوني ترياك و شيشه در تويسركان دستگير شد.

به گزارش دایره اجتماعی نیروی انتظامی تویسركان ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان به دنبال عملیات هوشمندانه فردی را كه كه مدت ها در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می كرد شناسایی و دستگیر كردند.

بر اساس این گزارش ماموران پس از اطمینان از حضور مجرم در مخفیگاهش با هماهنگی مقام قضایی وی را در محل زند گیش دستگیر و پس از بازرسی منزل 580 گرم تریاك و 5 گرم شیشه را كشف و ضبط كردند.

پس از دستگیری پرونده لازم برای متهم تشكیل و وی به مقام قضایی برای رسیدگی قانونی به جزئیات پرونده معرفی شد.

551

سرخط اخبار استان‌ها