آنكارا- دو حزب مخالف 'جمهوريخواه خلق' و 'حركت ملي' در مجلس تركيه خواستار خروج نيروهاي نظامي اين كشور از افغانستان شدند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در پی سقوط بالگرد نظامی تركیه در حومه كابل در افغانستان و كشته شدن 12 نظامی این كشور در حال ماموریت در آیساف و در چارچوب تعهدات ناتو، این موضوع با اعتراضهای شدید احزاب مخالف رو به رو شد.

'كمال قلیچدار اوغلو ' رهبر حزب جمهوریخواه خلق گفت: حضور نیروهای تركیه در افغانستان این سووال را مطرح می كند كه آیا نظامیان تركیه در افغانستان برای تامین منافع و امنیت كشور خود فعالیت دارند.

وی افزود: دولت تركیه باید این موضوع را هر چه سریعتر روشن كند.

'دولت باغچه لی' رهبر حزب حركت ملی تركیه نیز با طرح این سووال كه مشاركت نظامی تركیه در افغانستان چه منفعتی برای این كشور داشته است، خواستار خروج هر چه سریعتر نظامیان تركیه از افغانستان و تجدید نظر در این خصوص شد.

'بلند آرینچ' معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت تركیه در پاسخ به اعتراضهای احزاب مخالف گفت: ما با جهان پیرامون خود و سازمانهای بین المللی (ناتو) ارتباط داریم و باید به تعهدات خود در این خصوص عمل كنیم.

وی افزود: تركیه نه تنها در افغانستان، بلكه در بالكان و بخشهایی از آفریقا حضور دارد و تداوم این حضور به نفع تركیه است.

خاورم ** 2010* 230**1577

سرخط اخبار جهان