ايستگاه استقبال و راهنمايي ميهمانان نوروزي درمحل دروازه قران دارالعباده يزد ،بر پا شده و به هموطنان خدمت رساني مي نمايد.

سرخط اخبار استان‌ها