مدير جهاد كشاورزي شهرستان بروجرد گفت: اين شهرستان رتبه اول توليد مرغ و تخم مرغ در سطح استان را به خود اختصاص داده است.

' محمود بختیاری' روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در این شهرستان سالانه 9 هزارو 700 تن گوشت مرغ و یك هزارو 200 تن تخم مرغ تولید می شود.

وی ادامه داد: همچنین شهرستان بروجرد در تولید شیر خام رتبه اول را در سطح استان لرستان داراست.

وی میزان تولید شیر در این شهرستان را سالانه 40 هزارو 150 تن عنوان كرد و گفت: این مقدار شیر تولید شده در صنایع تبدلی برای تولید فرآوردهای لبنی به مصرف می رسد.

بختیاری با اشاره به جایگاه شهرستان بروجرد در تولیدات دامی گفت: این شهرستان رتبه سوم در تولید گوشت قرمز و رتبه چهارم در تولیدات دامی دارد.

وی مجموع تولید گوشت قرمز این شهرستان را در سال شش هزارو 200 تن و مجموع تولیدات دامی را 57 هزارو 389 تن عنوان كرد.

وی با اشاره به مستعد بودن این شهرستان برای تولید عسل افزود: هم اكنون سالانه 139 تن عسل در این شهرستان تولید می شود كه این شهرستان در سطح استان رتبه دوم تولید عسل را داراست.

وی همچنین میزان تولید گوشت ماهی بروجرد را 450 تن در سال عنوان كرد و گفت: در مجموع در این شهرستان 20 هزارو 400 بهره بردار در زمینه تولیدات دامی فعالیت دارند.

وی همچنین مجموع مرغداری های بروجرد را 132 واحد فعال عنوان كرد و گفت: در این شهرستان 12 گاوداری صنعتی شیری و 9 واحد گوشتی فعال وجود دارد.

634/1625

سرخط اخبار استان‌ها