ياسوج - معاون سلامت ، اصلاح و تربيت زندانهاي كهگيلويه وبويراحمد گفت: با نزديكي ايام نوروز وفق بخشنامه هاي قوه وسازمان در خصوص مرخصي زنداني بايستي عمل شود ولي نبايد طوري عمل شود زندانياني در ايام نوروز آزاد باشند كه شهروندان وجامعه را به مخاطره اندازند.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره كل زندانها و اقدامات تامینی كهگیلویه و بویراحمد، سید حسن عبدالله زاده در جلسه كمیته كاهش جمعیت كیفری استان افزود: وظیفه كاركنان زندان، رعایت حقوق حقه زندانی است باید حقوق شهروندی را در مورد مددجویان به نحو شایسته انجام داد ولی امنیت و نظم جامعه از همه چیز مهمتر ومی بابست از آن دفاع كرد.

وی با اشاره به ایام عید واضطرابی كه در زندانها وبین مددجویان حاكم است گفت: كارمندان زندان، تمام تلاش خود را در این چند روز بكار می بندند تا تكلیف زندانیان تحت قرار مشخص ومكاتباتی با قضات محترم انجام تا مشكل پرونده های این مددجویان مرتفع شود.

عبداله زاده اظهار داشت : بهترین و برترین كاری كه در این ایام می توان انجام داد پیگیری آزادی مددجویان واجدالشرایط با جلب رضایت شكات آنها ست كه این امر باعث خشنودی خدای متعال وخانواده های زندانیان در بند خواهد شد.

وی عنوان كرد: در سه ماهه سوم سال نود رتبه سوم را از حیث بازدید قضات از زندانها داشته ایم كه این روند باید در سال آینده ادامه داشته باشد.

رسول شجاعیان مسؤل اداره قضایی نیز عنوان كرد: در صورت تودیع وثیقه لازم در ایام عید حدود 550نفر از مددجویان زندانهای استان به مرخصی نوروزی اعزام خواهند شد.

627

سرخط اخبار استان‌ها