زنجان - مسئول فناوري اطلاعات اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان زنجان از راه اندازي سامانه پيام كوتاه 'SMS' اين اداره كل با سر شماره 300073241 خبرداد.

' نادری' روز دوشنبه با بیان این مطلب افزود: راه اندازی سامانه پیام كوتاه SMS استان بمنظور پاسخگویی اطلاعات هتل ها ، آژانس ها، اماكن تاریخی تفریحی ، مشاوره ، انتقاد و پیشنهاد ، پیگیری شكایات مرتبط با فعالیت های اداره كل همچنین ارائه خدمات الكترونیكی به مخاطبین می باشد .

وی یادآورشد: سیاست این اداره كل معرفی و شناساندن آثار تاریخی ، فرهنگی و جاذبه های طبیعی استان به عموم مردم بوده و در این راستا قدم های موثری برداشته شده است.

نادری نیازسنجی، طراحی، برنامه ریزی ونظارت براجرای كلیه فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات، بهره گیری از فناوری اطلاعات درجهت تقویت و توسعه صنعت گردشگری، شناسایی، حفظ و نگهداری و اشاعه فرهنگ استان، تأمین نیازهای انفورماتیكی درابعاد مختلف همچنین مكانیزه كردن فعالیت های اداره كل با استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و معرفی و ارائه خدمات سرویس های WEB محور رادرراستای اهداف اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان برشمرد.

596

سرخط اخبار استان‌ها