خمين- رييس كميته امداد امام خميني (ره) دليجان گفت: چهار ميلياردو 446 ميليون و 853 هزار ريال در يازده ماه امسال براي اشتغالزايي براي خانواده هاي متقاضي وام اشتقال در اين شهرستان پرداخت شد.

'علی اصغر نجفی' دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان وام ایجاد اشتغال برای 128 خانوار در قالب قالی بافی، دامداری، كشاورزی، صنعت پرداخت شده است.

وی، همچنین كمك به احداث، خرید، تعمیر و تكمیل 27 واحد مسكونی جهت خانواده ها تحت پوشش كمیته امداد این شهرستان به مبلغ 149 میلیون و 725 هزار ریال را از دیگر اقدامات اداره كمیته امداد این شهرستان در یازده ماه امسال عنوان كرد.

نجفی، خاطرنشان كرد: در طی مدت یاد شده نیز به 206 نفر از خانواده ها مبلغ 909 میلیون وام كارگشایی پرداخت شده است.

رییس كمیته امداد امام خمینی (ره) دلیجان گفت: در فرهنگ غنی اسلام نه تنها برآورده ساختن نیاز مردم جامعه اسلامی یك تكلیف معنوی و ارزشمند است بلكه اصل تلاش برای برآورده ساختن نیازمندی انسانها هم مورد توجه و تاكید اولیای الهی است.

یكهزارو 166خانوار در قالب دو هزارو 100نفر مددجو از خدمات كمیته امداد امام خمینی (ره) دلیجان بهره مند هستند.ك/3

ز.غ/8122/1744

سرخط اخبار استان‌ها