آتن- رسيدن بهاي هر ليتر بنزين در يونان به بيش از دو يورو ، نگراني مقامات اين كشور و دست دركاران اقتصادي را در پي داشته است.

به گزارش یك شنبه شب ایرنا از آتن، با افزایش بهای مواد سوختی همچون بنزین، نفت و گازوئیل طی دو هفته گذشته به حدود 20 درصددر یونان،بهای هر لیتر بنزین در این كشور به بیش از دو یورو رسید.

بهای هرلیتر بنیزین بدون سرب از یك یورو و هفتاد سنت بطور متوسط در سطح كشور در حال حاضر به حدود 2 یورو درهر لیتر رسیده است.

قیمت هر لیتر بنزین سوپر ازیك یورو و 80 سنت در هر لیتر طی دو هفته گذشته به 2 یورو و 10 سنت رسیده است و هر لیتر گازوئیل برای مصرف منازل از 75 سنت در هر لیتر به 93 سنت و بهای هر لیتر گازوئیل برای كامیون ها از 95 سنت به یك یورو و 10 سنت در هرلیتر افزایش یافته است.

گفتنی است كه در شهرها و جزایر دور افتاده قیمت بنزین و گازوئیل معمولا به علت اضافه شدن هزینه حمل و نقل بیشتر از شهر های بزرگ است.

افزایش قیمت سوخت درحالی كه اقتصاد یونان درحالت بحرانی قرار دارد و دولت تلاش می كند كه با دریافت وام از اتحادیه اروپا، بانك جهانی و صندوق بین المللی پول موسم به ترودیكا،هزینه ها و بودجه خود را تامین كند،باعث نگرانی دست دركاران اقتصادی كشورشده و بازار را بیش از بیش دچار اضطراب كرده است.

تحلیلگران مسایل اقتصادی بر این باورند كه افزایش بهای سوخت بطور طبیعی برافزایش قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت و بازار مواجه با ركود بیش از7 درصدی را،با ركود بیشتری مواجه خواهد كرد.

یونان یكی ازكشورهای اروپایی است كه تمام مواد سوخت و انرژی مورد نیاز كشور را از خارج وارد می كند و اقتصاد این كشور به خرید نفت از بازار جهانی وابسته است.

**2170 **

سرخط اخبار جهان