آنكارا _ دادستاني شهر ازمير خواستار پنج سال حبس براي دانشجويي كه اقدام به پرتاب تخم مرغ به سوي وزير امور اتحاديه اروپا تركيه كرده بود ، شد.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا ، ' اگمن باغیش ' وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت تركیه و سرپرست هیات مذاكراه كننده این كشور با اتحادیه اروپا،چندی پیش به هنگام سخنرانی در دانشگاه اژه در شهر ازمیر،مورد اصابت تخم مرغ از سوی یك دانشجوی معترض قرار گرفت.

دادستانی شهر ازمیر،'اسین چالیشكان'دانشجوی 20 ساله ای كه اقدام به پرتاب تخم مرغ به سوی این وزیركرده بود،به 'صدمه رساندن به عمد'متهم كرد و خواستار پنج سال زندان برای وی شد.

شبكه تلویزیونی ' ان.تی .وی ' همچنین اعلام كرد كه دادستانی شهر ازمیر خواستار دو سال زندان برای' آیبرك دمیرهان'دیگر دانشجوی متهم به پرتاب تخم مرغ به سوی باغیش شد.

خاورم ،230

سرخط اخبار جهان