زاهدان- مسافران پرواز شركت ايران ايرتور در مسير زاهدان - مشهد كه قرار بود پروازشان ساعت 12 ظهر شنبه انجام شود، با گذشت 11 ساعت تاخير و بدليل آنچه كه نقص فني هواپيما اعلام شد، همچنان در فرودگاه بين المللي زاهدان سرگردانند.

یكی از مسافران این پرواز و از جمله مدیران كل دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان مقارن ساعت 23 شنبه شب در تماس با خبرگزاری جمهوری اسلامی مركز زاهدان گفت: به رغم تاخیر طولانی تا این لحظه هیچ توضیحی به مسافران درباره زمان پرواز داده نشده است.

وی كه نخواست نامش در این خبر درج شود، افزود: حتی وسایل استراحت در اختیار مسافران قرار نگرفته و هیچگونه پذیرایی مختصر از دهها نفر مسافر هواپیما كه برخی از آنها زن، كودك و مادران شیرده هستند، انجام نشده است.

تلاش خبرنگار ایرنا برای اخذ توضیح مسوولان ذیربط در این رابطه بی نتیجه ماند.

در لحظه ارسال این خبر متصدی اطلاعات فرودگاه بین المللی زاهدان تلفنی به خبرنگار ایرنا گفت: این پرواز امشب انجام خواهد شد.

2729