باكو – گروهي از جوانان عضو احزاب مخالف جمهوري آذربايجان، عصر روز شنبه در منطقه صبايل باكو تظاهرات ضد دولتي برگزار كردند.

به گزارش ایرنا ، درخواست برگزاری این تجمع در روز 17 مارس، توسط كمیته دفاع ازحقوق جوانان جمهوری آذربایجان ارایه شده بود كه فرمانداری باكو با برگزاری این تظاهرات موافقت كرد.

در این تجمع بیش از 300 نفر از جوانان آذری ، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و آزادی سرزمین های اشغالی قره باغ شدند.

سازمان جوانان احزاب مخالف از جمله جبهه خلق ، مساوات ، دمكرات و سازمان جوانان گروه دالقا ، آزاد ، ندا، موج ، شهروندان، باشگاه حقوق بشر و جبهه همبستگی ملی در برگزاری این تظاهرات در باكو مشاركت كردند.

این نخستین بار است كه فرمانداری باكو با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز توسط جوانان احزاب مخالف جمهوری آذربایجان در سال جاری موافقت می كند.

خاورم/1108/ 3404

سرخط اخبار جهان