بغداد- يكي از پيامدهاي كه اشغالگران امريكايي هنگام خروج خود از عراق بعنوان دموكراسي براي ملت اين كشور به ارث گذاشتند علاوه بر نا امني 'بي نظمي وهرج ومرج' مي باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا, نظامیان امریكایی كه با شعار برقراری دموكراسی وایجاد دنیایی بهتر برای ملت عراق این كشور را اشغال كرده بودند تنها نا امنی وبی نظمی را در میان این مردم رواج دادند.

می توان به عنوان یكی از این پیامدها به بی نظمی در قوانین راهنمایی ورانندگی عراق بخصوص در پایتخت اشاره كرد كه با اجرا نشدن این قوانین چالش بزرگی برای مردم این كشور بوجود امده است.

اغلب مردم عراق اعتقاد دارند قبل از تهاجم نظامیان امریكایی به كشورشان قوانین در مورد راهنمایی ورانندگی بخصوص در باره حوادثی كه منجر به مرگ افراد می شود به خوبی اجرا می شد.

این مردم می گویند كه در مدت 9 سال اشغال كشورشان توسط نظامیان امریكایی بدلیل بی توجهی این نظامیان به قوانین راهنمایی ورانندگی زمینه انتقال یك فرهنگ بی بند وباری وبی نظمی در میان مردم بوجود آمده است.

یك عراقی در مورد تردد خودروهای امریكایی در سطح شهر بغداد هنگام اشغالگری می گوید اغلب آنان بدون رعایت قوانین رانندگی در خیابانها ی شهر با سرعت بسیار بالا حركت می كردند و به سایر خودروها نیز آسیبهای جدی میزدند وبلا فاصله محل برخورد را ترك می كردند.

یك راننده عراقی در مورد رفتار خشن نظامیان امریكایی ها در هنگام رانندگی در شهر بغداد گفت در یك حادثه رانندگی كه سبب آن سرعت بالای راننده آمریكایی بود چند عراقی كه درداخل خودروی خود قرار داشتند در دم كشته شدند و راننده امریكایی بدون هراس منطقه را ترك كرد.

هم اكنون در شهر بغداد قوانینی كه بتوان در چارچوب ان به مشكلات راهنمایی ورانندگی بشكل صحیح رسیدگی كرد تقریبا وجود ندارد وچنانچه دوخودرو در یكی از خیابانهای شهر باهم برخورد كنند بصورت توافقی موضوع حل وفصل میشود.

موضوع بیمه خودرو ویا بیمه حوادث بدلیل انتقال یك فرهنگ اشغالگری امریكایی در واقع جایگاه خود را در میان مردم این كشور از دست داده است.

هم اكنون اكثر رانندگان شهر بدون گواهینامه رانندگی می كنند و چنانچه حادثه ای رخ دهد و بر اثر آن یك فرد فوت كند مرجع قانونی كه موضوع را دنبال كند تقریبا وجود ندارد وباید توافقی این مشكل حل وفصل شود.

اكنون كه نظامیان امریكایی از عراق خارج شده اند مردم این كشور بیش از هر زمان دیگر به اجرای قوانین در امور راهنمایی ورانندگی علاقه دارند ونسبت به زدودن آثار بسیار وخیم فرهنگ رانندگی نظامیان آمریكایی تاكید دارند.

تمام/1385**1423

سرخط اخبار جهان